Nová data ilustrují vliv času na míru selhání pevných disků - jak dlouho bude fungovat Váš HDD

SSD disky nahradily pevné disky (HDD), pokud jde o výkon, ale ať už budujete síťové úložiště (NAS), nebo máte potřeby vysoké kapacity s omezeným rozpočtem, spousta lidí stále spoléhá na rotující plotny. Starší disky, které byly hodně používány, však nemusí být tak spolehlivé jako dříve. Na blížící se poškození pevného disku však lze na základě statistických údajů vcelku dobře usuzovat. Data, která tento týden sdílela společnost Backblaze, upozorňují na to, jak se může s věkem zvyšovat roční míra poruchovosti pevného disku (AFR).

Nová data ilustrují vliv času na míru selhání pevných disků - jak dlouho bude fungovat Váš HDD

Společnost Backblaze, která se zabývá zálohováním a cloudovými úložišti, zveřejňuje od roku 2013 výroční zprávu analyzující AFR pevných disků v datovém centru. Zpráva z roku 2022, která byla sdílena v úterý, zkoumá 230 921 pevných disků 29 modelů od společností HGST, Seagate, Toshiba a WDC s kapacitou od 4 do 16 TB. Všechny modely zahrnovaly nejméně 60 disků, které nebyly dříve použity k testování.

Mějte na paměti, že skupina vzorků se skládá pouze z disků, které měla společnost k dispozici, a jsou různého stáří, přičemž některé byly používány více dní než jiné. Zpráva společnosti nám však poskytuje jedinečný pohled na výsledky dlouhodobého používání pevných disků.

Pokud byste potřebovali připomenout neblahý charakter času, zpráva společnosti Backblaze ukazuje důkazy o tom, že AFR pevných disků se zvyšuje s věkem. To není překvapivá zpráva, ale společnost poskytuje data, která dokreslují, jak to vlastně vypadá.

V analýze svých zjištění společnost uvádí, že níže uvedený graf "ukazuje, že starší disky, pokud jsou seskupeny podle velikosti, selhávají častěji".

Spolehlivost pevných disků HDD od 2013 do 2022

Společnost Backblaze poznamenala, že nárůst AFR se stárnutím pevného disku odpovídá křivce typu "vana", kdy počet selhání bývá vyšší při uvedení na trh, poté klesá, stabilizuje se a následně se zvyšuje se stárnutím produktu. Společnost uvedla, že anualizovaná míra selhání jejích pevných disků činila 1,01 % v roce 2021 a 1,37 % v roce 2022.

"Stárnutí naší flotily pevných disků se skutečně jeví jako nejlogičtější důvod zvýšené AFR v roce 2022. Mohli bychom se v tom hlouběji vrtat, ale v tuto chvíli je to pravděpodobně sporné," uvádí se na blogu společnosti.

Spolehlivost harddisků HDD - které disky jsou nejspolehlivější?

Nejstarší (průměrné stáří 92,5 měsíce) testovaný pevný disk byl 6TB Seagate (ST6000DX000). Jeho AFR činil 0,11 % v roce 2021 a 0,68 % v roce 2022. Podle firmy je to "velmi slušné číslo kdykoli, ale zejména po téměř osmi letech".

V tabulce seskupující AFR podle výrobců se na prvním místě umístila společnost Seagate následovaná společností Toshiba, ale většina disků Seagate je mnohem starší než ostatní testované disky.

"Obecně jsou disky Seagate levnější a jejich poruchovost je v našem prostředí obvykle vyšší," uvedla společnost. "Jejich poruchovost však obvykle není natolik vysoká, aby byly disky po dobu své životnosti méně nákladově efektivní. Dalo by se dobře argumentovat, že pro nás je mnoho modelů disků Seagate stejně nákladově efektivních jako dražší disky."