Reference - jakému spektru zákazníků poskytujeme služby

Našimi zákazníky v komerčním sektoru jsou významné tuzemské i zahraničních společnosti. Další zákazníky máme v oblasti státní správy i samosprávy. Významnou cílovou skupinou je dále privátní sektor - servis pro fyzické osoby a domácnosti.

Reference - jakému spektru zákazníků poskytujeme služby

K uživatelům našich řešení a služeb patří mimo jiné IT vyškolení odborníci zastávající funkce korporátní IT a HW podpory a často také specialisté – například analytici, vyšetřovatelé nebo auditoři.

Vzhledem k charakteru naší činnosti není samozřejmě možné uvádět jakékoliv konkrétní informace týkající se našich klientů. Tato mlčenlivost je zaručena interními pravidly. Možným způsobem, jak získat relevantní informace se zkušenostmi našich klientů jsou recenze na MyBlueDay ve službě Google.

Psali o nás: Vzhledem k výše uvedenému je pro nás velkým potěšením, pokud naši práci zhodnotí nezávislý a referenčně silný zdroj, který má možnost podělit se o své zkušenosti a zjištění. Nejedná se tedy PR placené reklamní řečičky:

Privátní sektor

 1. Kompletní služby pro koncového zákazníka
 2. Domácnosti

Komerční sektor

 1. Distributoři a prodejci výpočetní techniky
 2. Autorizované servisy PC, notebooků a Mac
 3. Servisy výpočetní techniky
 4. Finanční instituce
 5. Auditorské a konzultační společnosti
 6. Výrobní a obchodní firmy
 7. Poskytovatelé služeb
 8. Grafická studia
 9. Poskytovatelé informačních služeb
 10. Média
 11. Nemocnice a zdravotnická zařízení
 12. Advokátní kanceláře
 13. Telekomunikační operátoři
 14. Privátní školství a další

Státní správa a samospráva

 1. Policie PČR
 2. Armáda AČR
 3. Obecní, městské a krajské úřady
 4. Ministerstva
 5. Veřejné instituce
 6. Školy jejich zřizovatelem je stát, kraje, obce
 7. Soudy a státní zastupitelství
 8. a další

Nevýdělečný sektor (NON PROFIT ORAGNIZATIONS)

 1. Občanská sdružení a spolky
 2. Nevládní organizace (NGO)
Služba obnovy dat je určena každému, kdo se dostane do nepříjemné situace související se ztrátou dat. Ve smyslu použití technologií, bezpečnosti dat a nasazení zásadně nerozlišujeme na práci pro komerční a soukromý sektor. Každé zakázce je vždy věnována maximální pozornost bez ohledu na charakter dat určených k obnově. Jedinými parametry, které mají vliv na způsob řešení zakázky je povaha závady na konkrétním nosiči dat a zákazníkem zvolený režim práce na obnově dat, který má vliv na rychlost provedení.