Obnova smazaných dat ve Windows

Souborový systém lze definovat jako metodu organizace a vyhledávání dat na paměťovém nosiči. Je to hlavní nástroj, na který se operační systém spoléhá při evidenci souborů. Různé operační systémy využívají různé souborové systémy, které nejenže určují způsob správy informací na disku, ale také ovlivňují šance na obnovu ztracených dat, protože každý souborový systém má vlastní řadu kroků, které provádí při mazání souborů nebo formátování úložiště.

Obnova smazaných dat ve Windows

Další informace vám pomohou posoudit perspektivy obnovení dat ve Windows po náhodném odstranění souborů a formátování souborového systému na základě typu souborového systému použitého na vašem úložišti.

Souborové systémy systému Windows

Mezi hlavní souborové systémy systému Windows patří FAT (FAT32), exFAT a NTFS. Kromě toho se na některých serverech se systémem Windows používá souborový systém nové generace ReFS. Je třeba poznamenat, že úspěšné obnově dat z Windows kompatibilních úložišť, která spoléhají na tyto typy souborových systémů, může bránit fragmentace souborů a je možné pouze do doby, než jsou soubory přepsány.

Souborový systém FAT/FAT32

Smazání souboru: Záznam adresáře je označen jako "nepoužívaný". Clustery jsou označeny jako "volné", čímž se zničí řetězec clusterů používaných souborem.

  1. Obnova nefragmentovaných souborů: Název souboru, jeho velikost a pozice na disku zůstávají uvnitř adresářového záznamu, což zvyšuje možnost obnovy souboru téměř na 100 %.
  2. Obnova fragmentovaných souborů: Řetězec clusterů souboru je zničen a nezůstávají žádné informace o fragmentech souboru. Název souboru, jeho velikost a počáteční pozice však zůstávají známé. Pomocí heuristiky (metoda pokus-omyl) je možné předpovědět umístění fragmentů, avšak bez záruky správnosti.

Formátování: Alokační tabulka souborů je zničena. Vytvoří se nová kořenová složka.

  1. Obnova nefragmentovaných souborů: Název souboru, jeho velikost a pozice na disku zůstávají uvnitř adresářového záznamu, což zvyšuje možnost obnovy souboru až na téměř 100 %.
  2. Obnova fragmentovaných souborů: Řetězec clusterů souborů je zničen a nezůstávají žádné informace o fragmentech souborů. Název souboru, jeho velikost a počáteční pozice však zůstávají známé. Pomocí heuristiky (metoda pokus-omyl) je možné předpovědět umístění fragmentů, avšak bez záruky správnosti.

Souborový systém NTFS

Smazání souboru: Záznam v hlavní tabulce souborů je označen jako "nepoužívaný". Bitová mapa využitého prostoru se aktualizuje tak, aby se vymazaly použité klastry. Záznam souboru je ze záznamu adresáře odstraněn.

  1. Obnovení souboru: Název souboru, jeho velikost a pozice na disku zůstávají uvnitř záznamu Master File Table, což zvyšuje šanci na obnovení souboru až na téměř 100 %.

Formátování: Záznam Master File Table (MFT) je označen jako "nepoužívaný". Bitová mapa využitého prostoru je aktualizována tak, aby se uvolnily použité clustery. Záznam souboru je ze záznamu adresáře odstraněn.

  1. Obnova nefragmentovaných souborů: Název souboru, jeho velikost a pozice na disku zůstávají uvnitř záznamu Master File Table, což zvyšuje šanci na obnovu souboru až na téměř 100 %.
  2. Obnova fragmentovaných souborů: Informace o názvu souboru, jeho velikosti a řetězci fragmentů zůstávají uvnitř záznamu hlavní tabulky souborů, což zvyšuje šance na obnovu souboru až na téměř 100 %. U velmi fragmentovaných souborů je možnost obnovy nižší.

Souborový systém ReFS

Smazání souboru: Struktura metadat je upravena operací Copy-on-Write (COW), která označuje oblast volnou pro nové záznamy.

  1. Obnovení souborů: Systém ukládá velké množství starších záložních kopií, což umožňuje obnovu dat s výsledkem obnovy až 100 %.
Obnova smazaných dat na Windows kompatibilních souborových systémech patří mezi časté cíle desítek ba stovek utilit slibujících úspěšnou obnovu smazaných dat. Pravda je, že při dodržení základních pravidel je možné i svépomocí docílit obdobných výsledků, jako profesionálními prostředky. Problém ovšem je určitá nejistota, zda jsme zvolil správnou aplikaci, nebo zda jsme postupovali ideálně. Platí tedy jako vždy. Je-li ztráta dat závažného charakteru, svěřte práci na pokusu o obnovu komukoliv, kdo má v této oblasti rutinní zkušenosti.