HDD Write Cache

Co je to ukládání do vyrovnávací paměti u HDD? Zápis do vyrovnávací paměti pevného diskuHDD se používá ke zlepšení výkonu pomocí volatilní paměti (RAM) ke shromažďování příkazů k zápisu odeslaných do zařízení pro ukládání dat. Ukládání těchto příkazů do mezipaměti umožňuje počítači jejich dočasné uložení do doby, než dojde k zápisu na datové plotny harddisku.

HDD Write Cache

Průměrná doba přemístění magnetické hlavy do libovolného  náhodného sektoru je cca 15 milisekund. Nečinnost během doby polohování r/w hlavy a ukončení záznamu při provedení každého příkazu prakticky paralyzuje práci operačního systému. Proto všechny pevné disky informují o ukončení příkazu ještě před jeho skutečným provedením. Na začátku se všechny informace, které je třeba zaznamenat, dostanou do rychlé paměti s náhodným přístupem (vyrovnávací paměti) s maximální rychlostí rozhraní a pak se postupně ukládají na povrch plotny disku. To umožňuje koordinovat vysokou rychlost rozhraní (sběrnice) a nízkou rychlost fyzické magnetizace povrchu plotny disku HDD. Tato technologie dostala název Write-Back Caching.

Paměť s náhodným přístupem používaná pro dočasné ukládání dat je volatilní. Uložení informací z paměti s náhodným přístupem na magnetický disk vyžaduje určitý čas. Pokud se pevnému disku nepodaří včas uložit obsah paměti s náhodným přístupem z důvodu přerušení napájení, část zapsaných dat se ztratí. Všechny moderní diskové jednotky jsou vybaveny funkcí "flush write cache", která nutí pevný disk povinně zapsat data z vyrovnávací paměti na magnetický povrch. Pokaždé, když dojde k vypnutí napájení, vyšle operační systém tento příkaz na pevný disk a teprve poté se počítač vypne, což zaručuje bezpečnost uživatelských dat. Používání žurnálových souborových systémů, například NTFS, a nepřerušované napájení umožňují tento problém odstranit.