Obnova dat pro domácnosti a studenty

MyBlueDay poskytuje profesionální služby data recovery nejen firemnímu a státnímu sektoru, ale i soukromým, fyzickým osobám. Jsme schopni obnovit data, která byla ztracena z celé řady důvodů na téměř libovolném paměťovém zařízení.

Obnova dat pro domácnosti a studenty

MyBlueDay poskytuje profesionální služby data recovery nejen firemnímu a státnímu sektoru, ale i soukromým, fyzickým osobám. Jsme schopni obnovit data, která byla ztracena z celé řady důvodů na téměř libovolném paměťovém zařízení.

Je paměťové zařízení v tak špatném stavu, že obnovu vašich dat i přes veškerou vynaloženou snahu neumožní? Neúspěšná obnova = žádný poplatek

Naše služby zaměřené na soukromý sektor jsou koncipovány tak, aby jsme byli schopni nabídnout efektivní a zajímavé cenové podmínky bez jakéhokoliv kompromisu v kvalitě a spolehlivosti poskytované služby.

Jako privátní zákazníci zpravidla domácí uživatelé a studenti očekávají následující:

  • Vynikající efektivitu nákladů
  • Možnost využítí ekonomického režimu zaručující nejlevnější obnovu dat
  • Využití špičkových aktuálně dostupných technologií
  • Neúspěšná obnova = žádný poplatek
  • Možnost kontroly výsledku před vlastní platbou
  • Vstřícná a srozumitelná technická podpora
  • Konzultace týkající se možností zálohování

V MyBlueDay řešíme každodenně případy ztráty dat jak se zkušenými domácími uživateli, tak s naprostými laiky. Náš technický personál je proto vyškolen tak, aby vás provedl celou procedurou od stresujícího úvodu po závěrečnou fázi obnovy naprosto jasně a srozumitelně. Pokud o to budete stát, pokusíme se vám vysvětlit proč k nastalé situaci došlo a zároveň vám doporučit ideální postup pro to, aby se situace nemohla opakovat.