HDD Read Ahead

Operace čtení dat z paměťového média, obvykle pevného disku, s předstihem tak, aby byla dostupná ihned, jakmile je o ně požádáno.

HDD Read Ahead

Po provedení příkazu Read Ahead se čtecí / zapisovací hlava pevného disku stále "vznáší" nad stopou, ze které byla požadována informace, a elektronika pevného disku pokračuje ve čtení informací a odesílá je do paměti s náhodným přístupem (vyrovnávací paměti). Po přijetí příkazu k zahájení čtení firmware pevného disku HDD prozkoumá vyrovnávací paměť, zda se v ní nenachází požadovaný sektor, a pokud je přítomen, firmware jej přenese do počítače maximální dostupnou rychlostí použitého diskového rozhraní. Vzhledem k tomu, že sektory patřící k jednomu souboru jsou obvykle na stejné stopě, umožňuje technologie Read Ahead (čtení s předstihem) urychlit přístup k informacím. Platí, že zvětšování velikosti paměti s náhodným přístupem (tzv. cache pevného disku) zlepšuje účinnost dané technologie, zatímco vysoká hustota záznamu (areal density), příležitostný přístup k datům a čtení velkých souborů ji snižují.