SCT Command Transport

Protokol SCT - SMART Command Transport je určen k přijímání pokročilých informací z disku a ke změně jeho charakteristik.

SCT Command Transport

SMART Command Transport neboli SCT je protokol paměťových zařízení, který se používá k diagnostice a testování spolehlivosti počítačových paměťových zařízení, a to jak tradičních pevných disků (HDD), tak i SSD (Solid-State Drives). Jedná se o rozšíření dříve zavedeného protokolu SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology). Tento protokol je součástí specifikace ATA, která je sama o sobě komunikačním protokolem pro diskové jednotky.

SCT je implementován jako mechanismus pro odesílání řady příkazů prostřednictvím protokolu SMART. Tyto příkazy mohou vracet různé údaje včetně tepelných profilů, statistik přístupu k disku, chyb sběrnice SATA atd. Protokol používá ke komunikaci mezi sebou protokolové zprávy (logy) SMART.