Služby pro partnery a prodejce

Partneři a prodejci jsou klíčem k úspěchu společnosti MyBlueDay na trhu obnovy dat z poškozených paměťových zařízení. Všechny naše systémy jsou navrženy tak, aby našim partnerům nabízely nejúplnější a nejkomplexnější služby tak, aby obdobné služby mohli zprostředkovaně nabídnout svým zákazníkům.

Služby pro partnery a prodejce

Co děláme, a v čem jsme dobří

V MyBlueDay můžeme našim partnerům nabídnout obnovu ze všech běžných typů úložišť přímo v naší centrální laboratoři v Praze. Mezi zařízení, ze kterých běžně obnovujeme data, patří:

Podporujeme veškeré moderní operační systémy a souborové systémy, včetně Microsoft Windows (FAT32, exFAT, NTFS, ReFS), Mac OS X (HFS, HFS+, APFS), Linux (EXT2, EXT3, EXT4, ReiserFS, ZFS, XFS). Dokážeme také obnovit data ze síťových zařízení NAS v různých konfiguracích, stejně tak jako z komplikovaných RAID polí.

Jak pracujeme

Téměř všechny naše služby obnovy dat nabízíme na bázi "neúspěšná obnova - žádný poplatek", výjimky zahrnují šifrovaná zařízení a zařízení otevřená mimo bezprašnou místnost.

Jakmile obdržíme žádost o obnovu dat, provedeme bezplatnou diagnostiku média a výsledky vám sdělíme. Po obdržení souhlasu s pokračováním zahájíme práci. Následně můžete očekávat:

  • Dočasná oprava zařízení a příprava na extrakci
  • Klonování každého poškozeného zařízení
  • Skenování klonovaného obrazu za účelem nalezení požadovaných dat
  • Kopírování obnovených dat na naše zabezpečené servery
  • Vytvoření výpisu obnovených souborů pro koncového uživatele k potvrzení úspěšnosti zásahu. Tento výpis může mít podobu tzv."white list", tzn. bez údajů o dodavateli služby obnovy dat. Někteří naši odběratelé tento způsob z praktických důvodů ocení
  • Vaši klienti si mohou být jisti, že zaslaný výpis obsahuje korektní, validní a konzistentní data. Na vyžádání jsme schopni doložit tzv. "defect list", tedy seznam všech neobnovitelných souborů. Pokud zákazník shledá výsledek obnovy nedostatečným, pokusíme se neobnovená data dohledat. Pokud požadované soubory nelze obnovit (což je není časté), vracíme médium bez účtování provedené práce a fyzických nákladů
  • Pokud je obnova shledána úspěšnou, bezplatně uložíme obnovená data na médium pro vrácení dat (pokud bylo dodáno)
  • Možné bezplatné zapůjčení našeho úložiště pro urychlení celé operace obnovy dat
  • Po celou dobu přepravy + následující smluvený termín udržujeme vlastní bezpečnostní zálohu v bitové a souborové podobě.