Nelze zobrazit data na diskovém poli RAID 1. Diskové pole se nenačítá.

RAID 1 je způsob organizace dat na disku, který využívá zrcadlení pro zajištění redundance dat. V případě nedostupnosti pole RAID 1 může dojít k problémům v provozu systému, pokud jeden ze zrcadlených disků selže. Ačkoliv RAID 1 poskytuje ochranu proti selhání jednoho disku, záchrana dat a obnova systému může být náročná a časově nákladná. Rovněž je třeba mít na paměti, že RAID 1 nechrání před chybami na úrovni souborového systému nebo datových bloků. V takovém případě je důležité mít zálohy dat a pravidelně provádět údržbu diskového pole.

Nelze zobrazit data na diskovém poli RAID 1. Diskové pole se nenačítá.

Pokud nelze zobrazit data uložená na diskovém poli RAID1, může být tento problém způsobený několika důvody. Níže uvádíme některé z nejčastějších scénářů:

  1. Poškození souborového systému: Je možné, že došlo k poškození souborového systému na diskovém poli RAID1, což ztěžuje přístup operačního systému k datům. V takovém případě bude možná nutné spustit nástroj pro opravu souborového systému nebo software pro obnovu dat, abyste obnovili přístup k datům.
  2. Problémy s konfigurací pole RAID: Pokud dojde k poškození konfigurace pole RAID nebo k selhání řadiče RAID, je možné, že ztratíte přístup k datům. Ujistěte se, že řadič RAID funguje správně, a ověřte nastavení konfigurace RAID.
  3. Poškození pevného disku: RAID1 sice snese z principu zrcadlení selhání jednoho disku (bavíme se o nejčastější konfiguraci RAID 1, tj. 1+1 mirror), pokud však dojde k selhání obou diskových jednotek v poli současně, můžete ztratit přístup k datům na poli. Zkontrolujte stav obou disků.
  4. Problémy s připojením: Zkontrolujte, zda jsou oba disky v poli RAID1 správně připojeny k základní desce nebo řadiči RAID a zda jsou bezpečně připojeny napájecí a datové kabely. Uvolněné připojení by mohlo vést k problémům s přístupem k datům.
Reálné příklady selhání RAID 1:  V obecném povědomí je zrcadlený RAID 1 synonymem pro bezpečné ukládání dat, suplující zálohování. Skutečně to tak není. Zcela typické je situace, kde v poli selže hardwarově jeden z disků a pole nadále běží v degradovaném režimu pouze s jedním diskem. Pokud selže následně i ten, je výhoda tohoto typu pole smazána. Pokus o obnovu dat z RAID pak probíhá pouze z druhého z disků. První obsahuje neaktuální data. Dalším typickou situací je stav, kdy dojde na jednom z disků k poškození souborového systému, např. v důsledku výskytu vadných sektorů. Tyto chyby se v rámci pole propíší na "zdravý disk". Důsledkem je selhání pole, nekonzistence a případně ztráta dat.

Pro diagnostiku a vyřešení problému můžete vyzkoušet následující kroky:

  1. Zkontrolujte software pro správu RAID nebo nastavení systému BIOS/UEFI a ověřte stav pole RAID1 a stav jednotlivých v poli začleněných disků.
  2. Prozkoumejte systémové protokoly nebo prohlížeč událostí a vyhledejte případné chyby nebo varování týkající se pole RAID nebo subsystému úložiště.
  3. Spusťte diagnostické testy pevných disků a zkontrolujte, zda nejsou přítomny hardwarové problémy nebo chyby.
  4. Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely a připojení bezpečné a správně fungují.
  5. V případě potřeby nahlédněte do dokumentace nebo zdrojů podpory poskytovaných výrobcem řadiče RAID nebo základní desky.

Pamatujte, že RAID1 nenahrazuje pravidelné zálohování dat. Vždy udržujte pravidelné zálohy dat, abyste se chránili před ztrátou dat z různých příčin, včetně selhání hardwaru, softwarových problémů a lidské chyby.