Disková pole RAID

Jak probíhá záchrana dat z diskového pole RAID 0 2 x 22TB

Diskové pole RAID 0 nacházelo masivní uplatnění v době, kdy vznikla jistá disproporce mezi nabízenou maximální kapacitou pevných disků,...

Záchrana a obnova dat z RAID 0

RAID 0, neboli diskové pole bez zálohy, je konfigurace, která spojuje dva nebo více pevných disků za účelem zvýšení výkonu a rychlosti...

Opětovné sestavení RAID s neznámou konfigurací pomocí entropie...

Pole RAID (Redundant Array of Independent Disks - redundantní pole nezávislých disků) se hojně používá v systémech úložišť, aby se...

(Téměř) vše, co potřebujete vědět o poli RAID

RAID je zkratka pro Redundant Array of Inexpensive Disks (= redundantní pole levných disků). To znamená, že RAID je způsob logického...

Existují situace, kdy ani profesionální pokus o obnovu...

Ačkoliv patří diskové pole v konfiguraci RAID 1 mezi oblíbené právě z důvodu duplikace dat mezi použitými disky, nelze tento způsob...

Rozdíl v obnově dat z pole RAID 1 použitém v úložišti NAS...

Je rozdíl v obnově dat z poškozeného RAID 1, který běží na vestavěném nebo vyhrazeném řadiči v počítači, a z RAID 1 v síťovém úložišti...

Pokus o obnovu dat ze zrcadleného pole RAID 1 svépomocí....

Využíváte diskového pole RAID 1, a data na poli nebo pole samotné jsou nedostupná? Mohu se pokusit obnovit data z havarovaného diskového...

Nelze zobrazit data na diskovém poli RAID 1. Diskové pole...

RAID 1 je způsob organizace dat na disku, který využívá zrcadlení pro zajištění redundance dat. V případě nedostupnosti pole RAID...

Záchrana a obnova dat z diskového pole RAID 1

RAID 1 je metoda ukládání dat, která zajišťuje zrcadlení dat na dvou nebo více pevných discích, což zvyšuje spolehlivost úložiště...

RAID diskové pole - konfigurace a nastavení

Kalkulačka kapacity a zabezpečení RAID pole. Nakonfigurujte si ideální nastavení a vypočítejte, jak velkou kapacitu a redundanci úložiště...

Poškozený RAID a jeho rebuild

RAID (Redundant Array of Independent Disks - redundantní pole nezávislých disků) je technologie, která umožňuje ukládat data na více...

Záchrana a obnova dat z diskového pole RAID

Stejně jako u jiných typů technologií i u polí RAID může dojít k selhání. Uložení identických dat na více různých místech představuje...

Tato stránka používá cookies. Použitím webu souhlasíte s jejich použitím.