Existují situace, kdy ani profesionální pokus o obnovu dat z poškozeného pole RAID 1 nebude úspěšný?

Ačkoliv patří diskové pole v konfiguraci RAID 1 mezi oblíbené právě z důvodu duplikace dat mezi použitými disky, nelze tento způsob ukládání souborů považovat za formu zálohování. I přes redundanci ukládaných dat nechrání toto pole data před ztrátou nebo poškozením v případě např. elektrických přepětí, kdy selžou hardwarově oba použité disky, nebo před spektrem logických, softwarových poškození, vedoucích až k fatální ztrátě dat. V ideálním případě tak probíhá obnova z RAID 1 velmi snadno, spoléhat na to však rozhodně nelze.

Existují situace, kdy ani profesionální pokus o obnovu dat z poškozeného pole RAID 1 nebude úspěšný?

Přestože profesionální služby pro obnovu dat mají k dispozici pokročilé nástroje, techniky a především řadu praktických zkušeností, stále bohužel existují situace, kdy ani jejich pokusy o obnovu dat z poškozeného RAID pole nemusí být úspěšné. Některé z těchto typických scénářů zahrnují:

  1. Vážná hardwarové poškození: Pokud oba disky v poli RAID1 utrpěly rozsáhlé fyzické poškození, například byly rozdrceny, spáleny nebo ponořeny na delší dobu do vody, mohou být data na discích z pole této konfigurace neobnovitelná. 
  2. Přepsání nebo poškození dat: Pokud byla data na obou discích v poli RAID1 přepsána, ať už v důsledku chyby uživatele, škodlivého softwaru nebo softwarových problémů, může být velmi obtížné nebo až nemožné obnovit původní data. 
  3. Vícenásobné neobnovitelné chyby čtení (URE): Pokud během procesu obnovy RAID1 dojde na obou jednotkách k vícenásobným chybám URE, nemusí být obnova úspěšná a data mohou být ztracena. Tento scénář je pravděpodobnější, pokud jsou disky staré nebo nekvalitní.
  4. Neúspěšné pokusy o obnovu: Pokud byly předchozí pokusy o obnovu dat z pole RAID1 provedeny pomocí nesprávných technik, nesprávných nástrojů nebo nezkušenými osobami, je možné, že data byla dále poškozena nebo poškozena, takže profesionální pokusy o obnovu byly neúspěšné.
  5. Problémy se šifrováním: Pokud jsou data v poli RAID1 zašifrována a došlo ke ztrátě nebo poškození šifrovacích klíčů nebo pověření, může být jejich obnova prakticky nemožná i pro profesionály. Velmi často se tento stav týká dat znepřístupněných díky infekci tzv. ransomware,
  6. Poškozený (degradovaný) povrch plotny disku: Pevné disky ukládají data na magnetické plotny a postupem času může dojít ke zhoršení magnetických vlastností povrchu disku. V případech, kdy došlo k výrazné degradaci povrchů disků v poli RAID1, může být nemožné data obnovit do ideální podoby.
  7. Problémy s firmwarem nebo řadičem: V případě některých typů disků může problém bránící korektnímu obnovení dat souviset s firmwarem použitého diskům nebo se samotným řadičem RAID pole. Přestože specialisté na obnovu dat obvykle dokáží tyto problémy vyřešit, mohou nastat případy, které mohu být i po dlouhodobé snaze s nasazením veškerých prostředků neřešitelné, což v důsledku vede k neúspěšným pokusům o záchranu dat.

Je důležité si uvědomit, že ačkoli RAID1 poskytuje určitou úroveň redundance, není to spolehlivá metoda pro zajištění bezpečnosti dat. Pravidelné zálohování dat a řádná údržba pole RAID a úložných zařízení jsou nezbytné pro minimalizaci rizika ztráty dat.

RAID 1 a zálohování: Mějte vždy na paměti, že mirroring použitý u diskového pole RAID 1 má sloužit, stejně tak jako další varianty polí, k zaručení dostupnosti dat v případě výpadku jedné jednotky v poli. Tzn. pokud selže jeden z disků, budou v ideálním případě data dostupná z jednotky druhé. A to je pointa. Udržet dostupnost dat. U každého RAID pole je však absolutně nezbytné provádět průběžný backup na sekundární úložiště, které bude, v ideálním případě po provedení záloh off-line. Tím je zabezpečena ochrana např. proti napadení malwarem nebo jiným škodlivým kódem, případně proti jakýmkoliv softwarovým chybám.