Pokus o obnovu dat ze zrcadleného pole RAID 1 svépomocí. Možnosti a rizika.

Využíváte diskového pole RAID 1, a data na poli nebo pole samotné jsou nedostupná? Mohu se pokusit obnovit data z havarovaného diskového pole sám? Jaké jsou ideální postupy? Na co si mám dát pozor při obnově dat z pole RAID 1? Existují nějaká rizika?

Pokus o obnovu dat ze zrcadleného pole RAID 1 svépomocí. Možnosti a rizika.

O obnovu dat z poškozeného diskového pole RAID1 se můžete pokusit sami, ale je důležité přistupovat k tomuto procesu s maximální obezřetností, protože je spojen s významnými riziky. Pokud nemáte s obnovou RAID pole zkušenosti nebo pokud jsou data v diskovém poli kriticky důležitá, je vhodné obrátit se na profesionální službu obnovy dat.

Pokud se však rozhodnete pokusit se o obnovu na vlastní pěst, uvádíme zde několik osvědčených postupů a rutinních pravidel, které je třeba dodržet na které je třeba si dát pozor:

 1. Proveďte zálohování: Před pokusem o obnovu vytvořte pokud možno kompletní zálohu nebo klon každého disku v poli RAID1 sektor po sektoru. Tím zajistíte, že se budete moci kdykoliv a v kterékoliv fázi práce vrátit k původnímu stavu jednotlivých disků, pokud se během procesu obnovy cokoli nepovede.
 2. Práce s obrazy disků: Místo přímé práce na původních jednotkách použijte k provádění kroků obnovy vytvořené zálohy (souborové image) nebo fyzické klony jednotlivých disků. Tím minimalizujete riziko způsobení dalšího poškození disku nebo např. struktury dat.
 3. Zhodnoťte situaci: Určete příčinu selhání pole RAID1. Může jít o závadu jednoho disku, souběžné selhání disků, problémy s konfigurací RAID, poškození souborového systému nebo jiné faktory. Pochopení příčiny vám pomůže nasměrovat vaše kroky směřující k obnově. Bez pochopení příčiny selhání diskového pole je práce na obnově poměrně riskantní.
 4. Použijte vhodné nástroje: V závislosti na příčině poškození RAID pole může být pro obnovu nutné použít specifické nástroje. Pokud je například problémem poškození souborového systému, budete muset použít nástroj pro opravu souborového systému nebo software pro obnovu dat určený pro konkrétní souborový systém (např. NTFS, EXT4 atd.).
 5. Obnovte pole RAID1: Pokud jste zjistili, že příčinou je závada jednoho disku, můžete se pokusit obnovit pole RAID1 výměnou vadného disku za nový a nechat řadič RAID pole obnovit. Během tohoto procesu buďte opatrní, protože použití nesprávných nastavení nebo chyby mohou vést k další ztrátě dat. Typickým fatálním omylem je stav, kdy se provede mirroring z nově dodaného disku na původní(nepoškozený, který v poli zůstal) disk. Vzhledem k povaze pole RAID 1 však samozřejmě můžete k případnému pokusu o obnovu dat využít pouze jednoho z disků bez nutnosti pole skládat.
 6. Otestujte obnovu: Po dokončení procesu obnovy důkladně otestujte pole RAID1 a obnovená data, abyste se ujistili, že vše funguje správně a data jsou konzistentní, funkční a nepoškozená.

Rizika spojená s pokusy o obnovu pole RAID1 vlastními silami zahrnují

 1. Další ztráta dat: Chyby při obnově nebo použití nesprávných nástrojů mohou vést k další ztrátě dat nebo dokonce k jejich úplnému zničení.
 2. Poškození hardwaru: Nesprávná manipulace s disky nebo řadičem RAID může způsobit fyzické poškození hardwaru, což ztíží nebo znemožní proces obnovy i profesionálními prostředky.
 3. Čas a úsilí: Obnova pole RAID může být časově náročný a složitý proces, zejména pokud s ním nemáte dostatek zkušeností. Může se stát, že nakonec strávíte značné množství času a úsilí, aniž byste úspěšně obnovili svá data.

Chcete-li tato rizika minimalizovat, je nutné postupovat opatrně a zvážit vyhledání odborné pomoci, pokud si nejste jisti jakýmkoli aspektem procesu obnovy.

Pokusil jsem se obnovit data z poškozeného RAID1, výsledek není uspokojivý

Adresářová struktura se obnovila správně, ale téměř všechna data jsou poškozená. Soubory nelze otevřít, obrázky, např. JPG, obsahují podivné fragmenty. Videa se nepřehrávají, nebo jen malá část. V čem může být problém a co mohu udělat pro lepší výsledek?

Poškozená fotografie po nesprávně provedeném pokusu o obnovu dat

Obr.1: Poškozená fotografie po nesprávně provedeném pokusu o obnovu dat

Pokud jste úspěšně obnovili adresářovou strukturu, ale samotné soubory jsou poškozené nebo nečitelné, mohlo to být způsobeno několika typickým příčinami. Zde jsou uvedeny některé možné důvody a možné kroky k dosažení lepších výsledků:

 1. Nesprávné parametry pole RAID: Pokud parametry RAID použité během procesu obnovy neodpovídají původní konfiguraci diskového pole RAID, nemusí být data obnovena správně. Překontrolujte parametry RAID, v případě zrcadleného pole se bude jednat o případné offsety. V poli s konfigurací RAID 1 není nutné řešit velikost bloku, paritních informací a pořadí disků.
 2. Problémy se souborovým systémem: Pokud je souborový systém i po pokusu o obnovu pole poškozený (např. nelze vstoupit do některých složek), bude možná nutné vyzkoušet jiný nástroj nebo přístup k obnově dat z po. V některých případech může použití jiného nástroje nebo úprava nastavení přinést lepší výsledky. 
 3. Fragmentace dat na disku: Soubory na pevných discích mohou být silně fragmentované, zejména pokud byly disky používány aktivně nejen pro zápis, ale na disku / poli bylo zároveň průběžně  mazáno. Tato fragmentace může způsobit problémy během procesu obnovy a vést k pouze částečnému obnovení dat nebo k poškození, obvykle větších souborů. Některé nástroje pro obnovu mohou poskytovat možnosti pro práci s fragmentovanými soubory, proto tato nastavení prozkoumejte, pokud jsou k dispozici.
 4. Částečné selhání disku: Je možné, že došlo k částečnému selhání jednoho nebo obou disků v poli RAID1, což vedlo k poškození dat. V takových případech může být nutné použít specializované nástroje, jako je ddrescue, k vytvoření bitové kopie jednotky s minimem nepřečtených vadných sektorů. Tento obraz pak použijte pro další pokusy o obnovu dat.
 5. Chyby neobnovitelného čtení (URE): Pokud se na pevném disku HDD během procesu obnovy vyskytly chyby URE, může to mít za následek sekundární poškození dat. V takových případech bohužel nemáte příliš možností, jak takový stav svépomocí vyřešit.
 6. Neúplná obnova dat: Některý software pro obnovu dat nemusí být schopny plně obnovit určité typy nebo formáty souborů. V takovém případě zkuste použít nástroj pro obnovu konkrétních specifických formátů souborů. 

Nezapomeňte, a na to klademe zásadní důraz, že obnova dat není nic, co by bylo bezproblémovou jistotou. Rozhodně ne. Úspěšnost vždy závisí na konkrétních okolnostech a použitých nástrojích. Pokud se vám ani po vyzkoušení různých nástrojů a technik nepodaří dosáhnout uspokojivých výsledků, můžete zvážit vyhledání pomoci profesionální služby pro obnovu dat. Z naší zkušenosti však jasně vyplývá, že čím později se dostane "selhané" diskové pole na odborný stůl, tím nižší je šance na úspěch. 

Chyby neobnovitelného čtení (URE, z anglického Unrecoverable Read Error) jsou chyby, ke kterým dochází v případě, když diskové úložiště není schopno přečíst uložená data. URE může být způsobena různými faktory, jako jsou mechanické nebo elektronické závady, např. poškození hlav disku nebo poškození povrchu ploten, v místech, kde jsou data uložena.

Pokud dojde k URE během operace čtení dat, může dojít ke ztrátě dat nebo narušení integrity souborového systému. V některých případech může být URE automaticky opravena pomocí redundantních informací, například v případě RAID konfigurace, která poskytuje zálohu dat. Nicméně, pokud se URE objeví v situaci, kde není dostatečná redundance, dochází až k trvalé ztrátě dat.