Rozdíl v obnově dat z pole RAID 1 použitém v úložišti NAS nebo PC - serveru

Je rozdíl v obnově dat z poškozeného RAID 1, který běží na vestavěném nebo vyhrazeném řadiči v počítači, a z RAID 1 v síťovém úložišti NAS? Má typ použitého souborového systému vliv na náročnost a úspěšnost obnovy dat?

Rozdíl v obnově dat z pole RAID 1 použitém v úložišti  NAS nebo  PC - serveru

Záchrana dat z  pole RAID na vestavěném (integrovaném) nebo dedikovaném (vyhrazeném) řadiči v počítači a pole RAID1 v NAS síťovém úložišti může probíhat podobným způsobem, přesto však existují určité rozdíly, které mohou ovlivnit náročnost obnovy a také její úspěšnost:

  1. Řadič RAID: Řadiče RAID na základní desce a dedikované řadiče RAID v počítačích mohou používat rozdílné implementace RAID než řadiče v zařízeních NAS. Některá zařízení NAS používají proprietární implementace RAID, což může proces obnovy zkomplikovat, pokud selže samotné zařízení NAS včetně použitého diskového RAID řadiče. V takových případech bývá  nutné použít specializované nástroje nebo se obrátit o pomoc na výrobce NAS či profesionální službu obnovy dat.
  2. Souborový systém: Souborový systém používaný v zařízeních NAS se může lišit od systémů používaných  v serverech nebo PC. Počítače obvykle používají systém souborů NTFS (Windows) nebo HFS+ (macOS), zatímco zařízení NAS mohou používat systém souborů EXT4, Btrfs, ZFS nebo jiný systém souborů založený na Linuxu. Typ souborového systému ovlivňuje výběr nástrojů a technik obnovy a také úspěšnost procesu obnovy. Některé souborové systémy mají vestavěné funkce, které mohou usnadnit proces obnovy, zatímco jiné mohou vyžadovat hlubší odborné znalosti a nástroje.
  3. Konfigurace: Konfigurace RAID v počítači s vestavěným nebo vyhrazeným řadičem jsou často standardizovanější, zatímco síťová zařízení NAS mohou mít specifické konfigurace a nastavení, což může významně ovlivnit proces obnovy souborů.

Bez ohledu na to, zda se jedná o selhání pole RAID1 v počítači nebo v zařízení NAS, je klíčem k úspěšné obnově dat pochopení konkrétní implementace RAID, souborového systému a všech jedinečných faktorů, které mohou proces obnovy ovlivnit. Jako vždy je nezbytné pracovat se zálohami nebo obrazy disků a používat vhodné nástroje a techniky pro konkrétní pole RAID a daný systém souborů.

Úspěšnost obnovy dat bude záviset na příčině selhání, použitém souborovém systému a krocích provedených během procesu obnovy.  Obecně samozřejmě platí, že diskové pole v konfiguraci RAID1 jsou díky své konstrukci zrcadlení odolnější vůči ztrátě dat.  Úspěšnost obnovy dat však bude stále záviset na různých faktorech, jako je přesný důvod ztráty dat, nebo selhání pole a následných vhodně zvolených a dokonale implementovaných postupů.