Záchrana a obnova dat po přeinstalaci operačního systému

Rekonstrukce souborů v případech, kdy dojde k reinstalaci operačního systému bez provedení zálohy původních dat je vždy poměrně náročná procedura. Úspěšnost obnovy vždy vychází ze způsobu provedené instalace systému a následné další činnosti na disku. A zcela zásadní je, zda došlo ke ztrátě dat na HDD nebo SSD paměti.

Záchrana a obnova dat po přeinstalaci operačního systému

Přeinstalace systému na přes původní operační systém

K této situaci dochází velmi často. Rozhodnete se přeinstalovat operační systém. Zapomenete si však zálohovat buď veškerá, nebo pouze některá data, například z "Plochy" uživatelského profilu. Velmi častou a nešťastnou chybou bývá zálohování "složky" Dokumenty umístěné na ploše daného profilu. V tomto případě však dojde na cílovém disku pouze k vytvoření zástupců dat.

U tohoto typu přepisu dat existuje výborná šance na záchranu dat, pokud dojde pouze k nové instalaci operačního systému a ničeho nebo minima dalšího. Vyloučen je také jakýkoliv provoz na disku. Jednoduše: čím méně se toho na disk nainstaluje a uložíte, tím je vyšší pravděpodobnost, že budou soubory obnoveny do původní adresářové struktury. Z naší zkušenosti vyplývá, že kritické množství kontinuálně zapsaných nových dat na systémový disk, které ještě umožní obnovu do původní adresářové struktury je do cca 2.5 GB.

Záchrana dat po reinstalaci operačního systému na disku

Obr.1: Ilustrace schematicky zobrazuje způsob uložení dat (majoritní NTFS) na systémovém disku (disk obsahuje operační systém). Je-li novým zápisem zasažena oblast uložení informace o souborovém sytému (červená šipka), může být obnova dat do zcela původní adresářové struktury komplikovaná. Neznamená to ovšem v žádném případě, že by nebylo možné obnovu dat vůbec realizovat. Fragmentace souborů není zobrazena.

Instalace operačního systému omylem na datový (nesystémový) disk

To, že dojde omylem k naformátování usb externího disku, který je v době instalace zrovna připojený není úplně běžné, ale stává se to. Mnohem častějším problémem je omylem zformátovaný druhý fyzický disk v PC, který je zpravidla využíván pouze jako tzv. datový.

Záchrana a obnova dat po instalaci operačního systému na datový - externí disk

Obr.2: Obrázek zobrazuje způsob uložení dat (majoritní NTFS) na datovém disku (disk neobsahuje operační systém). Je-li novým zápisem zasažena oblast uložení informace o souborovém sytému (červená šipka), může být záchrana dat do zcela původní adresářové struktury komplikovaná. Neznamená to ovšem v žádném případě, že by nebylo možné obnovu dat vůbec realizovat. Fragmentace souborů není zobrazena.

V případě, že omylem naformátujete pouze datový disk, který obsahuje libovolná data, nejedná se o žádnou velkou katastrofu. Pokud však na takový disk začnete ukládat data nová (instalace operačního systému nebo jakékoliv jiné soubory), rozhoduje o kvalitě obnovy dat každý nově uložený "megabajt". Vzhledem k tomu, že u pouze datových disků bývá informace o adresářové struktuře uložena zpravidla na samém začátku disku (samozřejmě v závislosti na použitém souborovém systému, hrozí při tomto novém ukládání poškození nebo přepsání této informace (viz. obr. 2), což může obnovu dat do zcela původní podoby komplikovat. Obnova přepsaných dat již patří mezi komplikovanější stavy, jejich řešení patří do rukou profesionálů.