Obnova dat v MyBlueDay

Profesionální obnova dat v MyBlueDay!

Obnova dat je proces znovuzískání a rekonstrukce digitálních dat, která byla ztracena, poškozena nebo omylem vymazána z úložných zařízení, jako jsou pevné disky HDD, polovodičové FLASH NAND pamětí (SSD, paměťové karty, USB, flash disky), pole RAID / NAS a další elektronická úložná média. Ke ztrátě dat může dojít z různých důvodů, jako je selhání hardwaru (elektro-mechanické poškození), nesprávná funkce softwaru, napadení virem nebo malwarem, náhodné vymazání dat, fyzické poškození úložného zařízení uživatelskou chybou, a přírodní katastrofy, například záplavy nebo požáry.
Obnova dat zahrnuje použití specializovaného softwaru a technik pro přístup k datům, která by jinak byla nedostupná, a jejich následné obnovení. Proces obnovy obvykle zahrnuje analýzu paměťového média, dočasnou opravu poškozené paměti + rekonstrukci souborů  a extrakci dat na nové paměťové zařízení.
Pro komplikované případy, kdy je ztráta dat závažného charakteru, nebo je paměť poškozena mechanicky, jsou k dispozici profesionální služby obnovy dat. Tyto služby využívají k obnově ztracených dat pokročilé techniky a vybavení, jako jsou čisté prostory, specializovaný hardware a proprietární software. 

Jak funguje obnova dat od A do Z

Ztráta dat obvykle spočívá ve fyzickém poškození média, logickém (softwarovém, non-hardwarovém) poškození souborů, nebo velmi často v kombinaci obou těchto typů poškození. Protože se scénáře selhání a ztráty dat v jednotlivých případech značně liší, nemohou poskytovatelé služeb obnovy dat nabízet jednotné a paušální ceny. V MyBlueDay! však nabízíme bezplatné posouzení poškozeného paměťového zařízení s následným vytvořením přesné, nezávazné a konečné cenové nabídky.

Aby bylo možné vytvořit vhodný plán obnovy dat pro každý řešený případ, musí naši technici provést řadu přesných a pro zařízení nestresujících testů přímo v laboratoři. Teprve poté můžeme poskytnout exaktní (na základě měření) informací o povaze závady, cenovou nabídku a odhad doby realizace. MyBlueDay poskytuje diagnostiku disků a dalších pamětí zcela bez rizika a naši klienti se teprve po obdržení diagnostické zprávy rozhodují, zda pokračovat v obnově dat či ne

Zajímá vás více? Vyberte si téma, které vás z oblasti obnovy dat zajímá:

Dostali jste se do situace vyžadující obnovu dat? Při dodržení základních pravidel zásadně zvýšíte prognózy úspěšné obnovy

Ideální postup při ztrátě dat = naprosto omezit používání paměti na které došlo ke ztrátě dat a obnovu dat svěřit komukoliv kompetentnímu. Pokud došlo ke ztrátě dat na interním disku ve vašem notebooku, desktop PC nebo na platformě Apple a tento počítač nyní používáte např. pro hledání informací, pak si prosím poznamenejte čísla naší NONSTOP podpory 722 150 150 728 150 150 a počítač ihned vypněte! Na uvedených linkách s vámi technický pracovník probere možné postupy a varianty tak, aby došlo k minimalizaci škod následným provozem paměťového zařízení. V ostatních případech paměťové zařízení odpojte od sítě, vyjměte / vysuňte z USB portu, čtečky karet, fotoaparátu, kamery atp. Na paměť rozhodně neukládejte nová data. Obzvláště obezřetní buďte v případě, kdy máte podezření na mechanické poškození, např. po pádu nebo otřesu externího disku. Chcete vědět více? První pomoc při ztrátě dat

Dopadne obnova dat vždy úspěšně? Ne vždy, ale v naprosté většině případů ano!

Našim zákazníkům nabízíme komplexní bezplatnou diagnostickou zprávu včetně pro nás závazné cenové nabídky. Nikdy neúčtujeme žádné poplatky za obnovu dat, pokud se nám nepodaří úspěšně obnovit požadovaná data a zajistit jejich funkčnost.

Proč využít služeb MyBlueDay v případě, že potřebujete obnovit data?

Existuje několik důvodů, proč jsme v MyBlueDay schopni uspět i ve velmi nepříjemných a komplikovaných případech. Obnova dat  není zdaleka exaktní věda. Tradiční postupy a logika oprav počítačů a pamětí pomocí běžně dostupného software pro obnovu dat předpokládá funkční hardware. Při poškození pevného disku či jiného paměťového zařízení nejsou běžné počítačové systémy schopny s poškozeným nebo nekorektně pracujícím hardwarem spolehlivě nebo vůbec pracovat. Proto počítačové obchody, PC servisy nebo pracovníci IT podpory, kteří se zabývají obnovou dat pouze pomocí softwaru, nejsou schopny úspěšně obnovit data v jakémkoliv komplikovanějším případě.

V MyBlueDay se řídíme následujícím čtyřfázovým plánem obnovy dat:

fáze obnovy dat: hodnocení & diagnostika

Toto je pravděpodobně nejdůležitější a často nejméně oceňovaná (či nejvíce podceňovaná) část procesu obnovy dat. Bohužel se až příliš často stává, že počítačoví technici, kteří nejsou dostatečně informováni či vzdělání v tomto specifickém oboru, stráví hodiny spouštěním libovolného softwaru na obnovu dat na hardwarově (elektro-mechanicky) poškozené zařízení. Toto marné úsilí je bohužel jednou z hlavních příčin toho, že se data stanou trvale neobnovitelnými i pomocí profesionálních prostředků. Faktem je, že bezpečná a spolehlivá diagnostika vyžaduje specializované vybavení (např. PC-3000) a techniky, kteří mají dostatek zkušeností s řešením takových stavů .

fáze obnovy dat: Oprava 

Nejedná se o opravu paměti, ve smyslu opravy vedoucí k jejímu dalšímu provozování. Jde spíše o opravu vadného hardwaru do dočasného funkčního stavu, kdy je dostatečně stabilní pro bezpečné získání dat na něm uložených. Často se nás ptáte, proč musíme např. HDD "opravit", když chceme pouze získat zpět data. Jednoduchá odpověď zní, že neexistuje zařízení, které by bylo univerzální čtečkou ploten. Ačkoli mohou plotny disku vypadat podobně jako optická média, typu CD nebo DVD, jsou plotny harddisku ve skutečnosti mnohem komplikovanější ve způsobu ukládání dat. Každá značka harddisku, model, sub-model, a dokonce i každý jednotlivý pevný disk zapisuje data zcela jedinečným způsobem. Probíhá-li tedy obnova dat z interního nebo externího disku, je jedinou metodou obnovy dat jeho skutečná, i když dočasná oprava.

Tyto dočasné opravy směřující k bezpečné obnově dat  zahrnují například u pevných disků HDD následující procedury:

  • oprava / výměna desky plošných spojů PCB, externí elektroniky
  • výměna čtecích / zapisovacích hlav (vyžaduje čistou místnost)
  • operace odlepení zadřených ložisek HDD
  • opravy / úpravy firmwaru
  • přenos ploten na nový HDA

fáze obnovy dat: Extrakce dat / souborů

Přestože je nyní poškozené paměťové zařízení dočasně opravené, nelze jej jen tak připojit k počítači a zkopírovat data, jak byste možná očekávali. Ve většině případů jsou opravené pevné disky velmi nestabilní a nevyhnutelně opět dříve nebo později selžou. K bezpečnému extrahování všech dat po opravě je tedy zapotřebí specializované vybavení a extrémně obezřetný přístup. Toto vybavení vždy zahrnuje kombinaci hardwaru a softwaru, která řídí každou část procesu čtení dat. Obvykle se používají složité algoritmy, které se soustředí na čtení pouze nepoškozených částí povrchu ploten disku a teprve poté přejdou na poškozená místa. Tím je zajištěno, že většina dat bude ve většině případů získána dříve, než dojde k definitivnímu selhání hardwaru.

fáze obnovy dat: Logická obnova dat

Po načtení dat  na úrovni sektorů je třeba opravit je do podoby, aby byla pro zákazníka použitelná. Při selhání pevného disku ale i dalších pamětí dochází běžně k poškození klíčových částí souborového systému. Toto poškození může způsobit, že soubory a složky zmizí, nejsou zobrazeny, nebo, že operační systém nerozpozná celou jednotku.

V tomto okamžiku se pomocí softwaru pro obnovu dat v kombinaci s některými odbornými ručními opravami obnoví / opraví systém souborů. Často se to řeší spuštěním softwarové analýzy všech zbývajících struktur souborového systému a sestavením stromu souborů (adresářové struktury). Dále se provádí skenování tak, aby se našla data, která mohla být ztracena ze záznamů v tabulce souborů (např. MFT), jež nebylo možné přečíst z původního poškozeného disku. V této fázi práce také dokážeme oddělit poškozené soubory od těch zcela bezvadných. Jednotlivé soubory a struktura složek se poté zkopírují na náhradní cílové úložiště, které je vráceno po schválení zákazníkovi. Tímto krokem je obnova dat po technické stránce ukončena. Další fázi služby je udržování bezpečnostních záloh a bezplatné konzultace. Ale to je již třešnička na dortu.

Pomocí tohoto čtyřfázového systému se nám daří obnovit množství případů, kdy bylo majitelům poškozených pamětí sděleno, že obnova dat není z mnoha důvodů možná .


Potřebujete pomoci se ztrátou dat, napište nám
Tato stránka používá cookies. Použitím webu souhlasíte s jejich použitím.