Poškozená externí / vnější elektronika pevného disku

Jedná se pravděpodobně o nejjednodušší typ poruchy pevného disku, u které je třeba vysvětlit, jak a proč k poruše došlo. Ve většině případů selhání desky s plošnými spoji (PCB), obecně nazývané externí elektronika disku, jde o důsledek přepětí.

Poškozená  externí / vnější elektronika pevného disku

Poškozená externí elektronika disku je častější závadou u 3,5″ pevných disků (desktop HDD) pro stolní počítače než u 2,5″ pevných disků (portable HDD) určených primárně pro notebooky nebo přenosné externí disky. Desktopové pevné disky mají 12voltový a 5voltový vstup, nikoli pouze 5voltový vstup jako 2,5″ disky.

Přepětí se obvykle týká napětí vyššího než 12 V, které způsobuje poškození desky plošných spojů PCB. Typickými příčinami nesprávného napětí, které poškodí desku plošných spojů pevného disku, jsou vadné zdroje napájení, adaptéry střídavého proudu a použití nesprávného adaptéru střídavého proudu.

K obnovení dat z poškozeného pevného disku jsou často zapotřebí nezbytné "dárcovské díly". V MyBlueDay máme velké zásoby kompletních HDD a PCB. Pro úspěšně provedenou opravu a obnovu je obvykle nutné mít ideálně shodnou dárcovskou desku plošných spojů PCB. Pokud nemáme dárcovské díly na skladě, kontaktujeme naše dodavatele v Evropě. Pokud nelze dárcovské díly získat od dodavatelů v kontinentální Evropě případně ve Spojeném království, obrátíme se na dodavatele v Severní Americe a v poslední řadě v Asii.

Lze jednoduše vyměnit poškozenou externí elektroniku na pevném disku (metoda hot-swap)?

Téměř ve všech případech je odpověď "NE". Důvodem je to, že většina desek plošných spojů pevných disků má na sobě uloženy jedinečné informace nazývané "adaptivní data". Jejich funkce se u jednotlivých výrobců mírně liší. Například v paměti NVRAM u disků Hitachi detailně určují, kde se na povrchu plotny nachází začátek servisní oblasti. Servisní oblast disku je část plotny, kde je uložen firmware. To se může u jednotlivých pevných disků lišit. Proto se jedná o velmi důležitou informaci, kterou nelze v případě poškození snadno obnovit. Provádění akcí, jako je "hot-swap" výměna za dárcovskou elektroniku na pevných discích Hitachi, může vést k úpravě přidružených oblastí NVRAM / firmwaru, což vede k (téměř) neobnovitelným datům. Jak je zřejmé, tato procedura  by se neměla provádět za žádných okolností. U pevných disků Western Digital (od roku 2007) jsou na desce plošných spojů PCB údaje, které se týkají revize sady příkazů ATA, což je opět kritické pro normální provoz pevného disku.

U starých pevných disků Seagate bývalo možné vyměnit poškozenou desku plošných spojů za odpovídající funkční a pevný disk se normálně zapnul a data bylo možné obnovit. Kdysi existovala možnost kutilské opravy, pokud se podařilo sehnat odpovídající dárcovské díly (identickou externí elektroniku). Ve všech moderních pevných discích Seagate jsou však na desce plošných spojů uložena jedinečná data, která jsou rozhodující pro obnovu dat z poškozeného pevného disku.

U některých pevných disků (zejména těch vyrobených společností Toshiba) je externí (vnější) elektronika pro účely obnovy dat obzvláště důležitá. Pevné disky Toshiba mají většinu modulů firmwaru uložené právě na desce plošných spojů. Tyto firmwarové moduly jsou zpravidla obsaženy v čipu BGA od společnosti Marvell. Demontáž a opětovné osazení čipu BGA je poměrně náročná práce, o kterou se mnoho společností zabývajících se obnovou dat nepokusí. Naštěstí v MyBlueDay dokážeme úspěšně odstranit a vyměnit čipy BGA v těch případech, kdy je to nezbytné.

Můžete si sami provést obnovu dat u disku s poškozenou externí elektronikou?

Poškození externí elektroniky pevného disku se může zdát jako něco, co lze za účelem záchrany dat vyřešit velmi jednoduše. Někdy tomu tak být může, obvykle však bohužel ne. Náš názor je takový, že je zbytečné neutrácet peníze za dárcovské náhradní díly a pokoušet se o kutilskou opravu. Za prvé je nepravděpodobné, že najdete vhodnou desku externí elektroniky, a za druhé, jak je uvedeno výše, poškozená deska plošných spojů obsahuje unikátní data náležející vadnému disku, a proto dárcovská náhradní elektronika nebude na vašem poškozeném poškozeném pevném disku fungovat. Samosebou však zaleží na kritičnosti ztracených dat. Jsou-li data na poškozeném disku postradatelná, a vy jste zvídaví, tak vzhůru do experimentů :-)

Poučný příběh! Obdrželi jsme k obnově dat vadný HDD u kterého zřejmě původně došlo k poškození externí elektroniky. V "dobrém úmyslu" si zákazníci zakoupili dárcovský funkční disk (s určitými náklady), s vizí snadné záměny vadného dílu. Původní, vadnou externí elektroniku však nevratně zlikvidovali. Po provedení diagnostiky jsme byli nuceni majiteli sdělit, že jimi zakoupená komponenta ve skutečnosti není ani zdaleka vhodná pro účely dárcovského (kompatibilního) dílu. Vzhledem k likvidaci původního dílu jsme případ uzavřeli jako neřešitelný a obnovu dat nebylo možné uskutečnit.

Existuje také značné riziko, že nepovedený kutilský pokus při opravě nebo výměně desky plošných spojů (externí elektroniky disku) celkovou situaci zhorší . To může kterékoliv firmě pro obnovu dat značně ztížit život nebo dokonce zcela znemožnit obnovu dat.

V neposlední řadě může přepětí v síti způsobit nejen primární závadu zde tolikrát zmiňované vnější elektroniky, ale i další, sekundární závady pevného disku. Typicky poškození  předzesilovače, což je součást sestavy čtecích / zapisovacích hlav disku. Dalším častým problémem po přepětí je zjištění, že disk má vadné sektory a obvykle o vysoké denzitě. Tyto závady rozhodně není možné odstranit svépomocí v domácích podmínkách.