Bezplatná diagnostika - posouzení stavu paměťového zařízení

Než spustíme záchranu vašich dat, nabídneme vám ideální postup a řešení včetně cenové nabídky. Standardně bezplatně.

Bezplatná diagnostika - posouzení stavu paměťového zařízení

Prvním krokem před vlastní obnovou dat je vždy posouzení možnosti záchrany dat vycházející z povahy závady, dále pak stavu média a jeho typu. Tuto vstupní proceduru nazýváme diagnostika.

Je zcela samozřejmé, že námi prováděná diagnostika je pro nosič dat nedestruktivní a neinvazivní, tj. harddisk, paměťová karta, flashdisk (ani jiné médium) není v žádném případě otevírán či jinak pozměňován na úrovni vlastního záznamového média. Proto si v případě, že pro vás po provedené diagnostice nebudou sdělená fakta a možnosti akceptovatelná odnesete paměťové zařízení v původním, nepozměněném stavu

Standardní DG 72H


Za standardní posouzení neboli diagnostiku libovolného nosiče dat není účtován žádný poplatek. Bezplatná diagnostika je vyhotovena v rozmezí od několika hodin do dvou pracovních dnů v závislosti na množství přijatých prioritních zakázek.

Rychlá DG 24H


V naléhavějších případech s přihlédnutím k povaze závady jsme schopni provést tzv. "Rychlou diagnostiku" média do 24 hodin od doručení zařízení. Ceny je upraveny v platném ceníku za související služby.
Expresní DG 3H


Ve skutečně urgentních případech je možné po předchozí dohodě vyhotovit diagnostiku v expresním režimu. Zařízení k provedení expresní diagnostiky je nutné doručit nejpozději do 14.00.

Specializovaná diagnostika disku nebo jiného nosiče digitálních dat nám umožnuje zjistit a sdělit majiteli následující informace

Jaká je povaha závady

Primárním cílem diagnostiky je zjištění aktuálního stavu zařízení obzvláště v případech, které jsou symptomaticky neprůkazné nebo nejednoznačné.  

Určíme prognózu zásahu

Šance na úspěšnou obnovu dat je stanovena na základě zjištěné povahy závady, případně příčiny ztráty dat, na typu paměťového zařízení a též praktických zkušeností s řešením daného problému.

Cenu za úspěšnou obnovu dat

Cena, kterou uřčíme jako konečnou v případě úspěšné obovy dat z pohledu zákazníka je stanovena dle povahy zařízení, typu a konstrukčního řešení paměťového zařízení a podle zvoleného režimu práce na záchraně dat.


Na základě námi sdělených faktů se můžete zcela libovolně rozhodnout o dalším postupu. V případě, že pro vás budou sdělená fakta akceptovatelná, začnou na základě vašeho pokynu práce na obnově dat (více se dozvíte na: jak probíhá obnova dat krok za krokem). V opačném případě Vám bude datový nosič po provedené standardní diagnostice bez poplatku předán zpět v původním stavu .