Záchrana a obnova dat z desktop PC

Pokud dojde k poškození pevného nebo SSD disku ve vašem stolním počítači a vy již nemáte přístup ke svým důležitým datům, v MyBlueDay uděláme co nejrychleji vše pro to, aby jste měli svá data zpět. Obnova dat z PC používajících systémy Windows nebo Linux patří i přes dominanci přenosných počítačů stále k velmi častým zásahům. Záchrana dat z počítače se v principech nijak neliší od procedur záchrany dat z jiných typů zařízení s jednou výjimkou. Častou prioritou k obnově bývá v těchto případech mimo běžných dat i aplikační obsah. Tzn. různé typy účetních programů, databázové servery atp.

Záchrana a obnova dat z desktop PC

Je možné zachránit a obnovit data z mého nefunkčního PC? Samozřejmě, v naprosté většině případů ano!

Našim zákazníkům nabízíme komplexní diagnostiku disku zdarma jejímž výstupem je mimo jiné pro nás závazná cenová nabídka. Nikdy neúčtujeme žádné poplatky za obnovu dat, pokud se nám nepodaří úspěšně obnovit požadovaná dat a zajistit jejich funkčnost.

Diagnostika disku


Jako první je nutné bezpečně vyjmout SSD či HDD interní úložiště počítače a zhodnotit jeho stav. Není výjimečné, že za nefungující desktop PC může jiná komponenta než interní disk. Standardní diagnostika je vždy BEZPLATNÁ.

Záchrana dat


Pokud diagnostika prokáže softwarové nebo hardwarové poškození disku, provedeme na pokyn zákazníka technický zásah vedoucí k obnově dat z počítače. Práci na záchraně dat lze realizovat v několika režimech práce.
Kontrola & záloha


Jakmile se podaří obnovit data z vašeho PC, vzdáleně zkontrolujete, je-li vše v pořádku. Pokud obnovu dat schválíte, zvolíme optimální způsob uložení dat a navrhneme další možnosti jak dále využít nefunkční počítač.

Naprostou prioritou práce v MyBlueDay jsou vaše nedostupná data na interním disku počítače. Každý náš krok primárně směřuje k maximálně ideální prognóze obnovení vašich souborů. Dokážeme zachránit a obnovit data na systémech Windows, Mac i Linux. Zvládneme šifrované disky. Jsme vybaveni nejen technicky, ale především znalostmi a zkušenostmi k řešení těch nejkomplikovanějších mechanických závad pevných disků i polovodičových SSD. Naopak není naším cílem zajišťovat funkčnost okolního hardware. To, co je pro nás podstatné, jsou VAŠE DATA.

Mám nefunkční počítač a potřebuji svá data! Prioritou je obsah disku, počítač řeším až následně

Máte-li možnost vyjmout interní disk a pokusit se jej připojit např. pomocí USB redukce k jinému PC, zkuste. V ideálním případě po připojení uvidíte svá data. Pokud po připojení k jinému systému nebude obsah disku zobrazen, případně disk vydává "divné" zvuky, odpojte ho prosím. V tomto případě, nebo pokud se problémem nechcete technicky zabývat, doporučíme kontaktovat MyBlueDay nebo nefunkční disk či celý počítač doručit přímo na naši adresu v Praze a my uděláme vše proto, abychom vám vrátili vaše data.

Mám nefunkční desktop PC, data na něm mě nezajímají a chci ho zprovoznit!

Pokud Vám přestal fungovat tzv. desktop PC ale máte za zálohována minimálně kritická data, gratulujeme! V tomto případě naše odborné služby nevyužijete. Pokud je počítač v záruce, využijte prosím služeb prodejce nebo autorizovaného servisu. Je-li počítač po své tovární záruce a chcete-li zjistit proč nefunguje a byla by-li možná jeho oprava, kontaktujte našeho partnera firmu LTEC.

Ke ztrátě dat v desktop PC dochází nejčastěji z těchto příčin

Environmentální
  • poškození přepětím ze sítě
  • polití tekutinou
  • přepětí ze zdroje
  • poškození otřesem 
Uživatelské chyby

Potřebuji obnovit data z nefunkčního počítače !

Proč využít služeb MyBlueDay v případě, že potřebujete obnovit data z nefunkčního počítače?

Existuje několik důvodů, proč jsme v MyBlueDay schopni uspět tam, kde ostatní selhávají. Obnova dat z PC s průkazně poškozeným diskem je vysoce expertním oborem. Tradiční postupy a logika oprav počítačů pomocí běžně dostupného software pro obnovu dat předpokládá funkční hardware. Při mechanickém poškození pevného disku nebo hardwarové závadě SSD nejsou běžné aplikace schopny s nefunkčním nebo nekorektně pracujícím hardwarem pracovat. Proto běžný servis PC nebo pracovníci firemní IT podpory, kteří se zabývají obnovou dat pouze pomocí softwaru (je zcela jedno, zda bezplatného nebo komerčního), nejsou schopni provést úspěšnou obnovu dat.

V MyBlueDay se řídíme následujícím čtyřfázovým plánem obnovy dat nefunkčního počítače:

fáze obnovy dat z PC: zhodnocení situace & diagnostika HDD

Toto je pravděpodobně nejdůležitější a často nejméně oceňovaná část procesu záchrany dat nefunkčního počítače. Bohužel se příliš často stává, že IT technici bez dostatečných znalostí a zkušeností v tomto specifickém technickém oboru, stráví hodiny spouštěním libovolného softwaru na obnovu dat na mechanicky poškozený disk. Toto marné a zbytečné úsilí je jednou z hlavních příčin toho, že se situace stane neřešitelnou i profesionálními prostředky. Faktem je, že bezpečná a spolehlivá diagnostika pevného disku z počítače vyžaduje specializované vybavení (např. PC-3000, DeepSpar) a experty, kteří mají dostatek zkušeností s řešením takových případů.

U pevného disku, který vydává nestandardní zvuky (cvaká, klepe, pípá) netočí se nebo má jiné zjevné atypické symptomy, by měla být první na řadě kontrola disku v čisté místnosti. V mnoha případech může totiž pouhé zapnutí harddisku způsobit definitivní ztrátu dat. Než tedy komukoliv svěříte váš poškozený počítač na kterém máte nezálohovaná data ujistěte se, že má k dispozici čistý prostor a vhodné diagnostické hardwarové zařízení, například PC-3000.

fáze záchrany dat z PC desktopu: Oprava

Nejedná se o opravu disku z počítače, která by měla sloužit k opravě zařízení pro jeho budoucí provoz. Jde spíše o opravu vadného komponenty do dočasného funkčního stavu, kdy je dostatečně stabilní pro bezpečné vyčtení dat na disku uložených. Často se nás ptáte, proč musíme disk z počítače "opravit", když je cílem získat "pouze" data. Důvodem je to, že neexistuje zařízení, které by bylo univerzální čtečkou datových ploten. Ačkoli mohou plotny harddisku vypadat podobně jako např. CD nebo DVD, jsou tyto kovové kotouče ve skutečnosti ve způsobu ukládání dat mnohem komplikovanější. Každá značka pevného disku, model, sub-verze (odlišená firmwarem), a dokonce i každý jednotlivý pevný disk zapisuje určitá, pro běh disku zcela zásadní data zcela jedinečným způsobem. Proto je jedinou metodou záchrany dat z poškozeného desktop HDD jeho skutečná, i když pouze dočasná oprava.

Tyto dočasné opravy směřující k bezpečnému vyčtení dat zahrnují například následující procedury:

  • oprava / výměna desky plošných spojů PCB, externí elektroniky
  • výměna čtecích / zapisovacích hlav (vyžaduje čistou místnost)
  • operace odlepení zadřených ložisek HDD
  • opravy / úpravy firmwaru
  • přenos ploten na nový HDA
  • oprava SSD disku s vadným řadičem

fáze obnovy dat z PC: Extrakce dat

Přestože je nyní pevný disk opravený, nelze ho jen tak připojit k počítači a zkopírovat data tak, jak byste možná očekávali. Ve většině případů jsou opravené pevné disky velmi nestabilní a nevyhnutelně opět selžou. K bezpečnému extrahování všech dat po opravě primárního poškození je tedy zapotřebí specializované vybavení. Toto vybavení vždy zahrnuje kombinaci hardwaru a softwaru, která řídí každou část procesu čtení dat. Obvykle se používají specializované algoritmy (ty jsou výstupem reverzního inženýringu), které se soustředí na čtení pouze nepoškozených částí povrchu ploten disku. Teprve v druhé fázi přejdou na poškozená místa, obtížně čitelná místa. Tím je zajištěno, že většina dat bude ve většině případů získána dříve, než dojde k definitivnímu selhání disku.

fáze záchrany dat z počítače : Logická obnova souborů

Po načtení dat z desktop pevného disku na úrovni sektorů je třeba opravit je do podoby, aby byla pro zákazníka použitelná. Při selhání pevného disku dochází běžně k poškození klíčových částí souborového systému. Toto poškození souborového systému může způsobit, že soubory a složky nemají charakter původní podoby, některá data nejsou zobrazena, složky nejsou přístupné nebo, že operační systém vůbec nerozpozná celý oddíl obsahující data.

V tomto okamžiku se pomocí softwaru pro obnovu dat v kombinaci s některými odbornými ručními editacemi obnoví / opraví systém souborů. Často se to řeší spuštěním softwarové analýzy všech zbývajících struktur souborového systému a sestavením stromu souborů (adresářové struktury). Dále se provádí skenování tak, aby se našla data, která mohla být ztracena ze záznamů v tabulce souborů (např. MFT), jež nebylo možné přečíst z původního poškozeného disku. Jednotlivé soubory a struktura složek se poté zkopírují na náhradní cílové úložiště, které je vráceno zákazníkovi.

Pomocí tohoto čtyřfázového systému se nám podařilo obnovit mnoho případů, kdy bylo majiteli řečeno, že je obnova z vadného počítače již nemožná, nebo záchrana nedopadla ideálně.