Mechanické závady pevných disků HDD

Pevné disky jsou křehká zařízení. Nejčastějším důvodem, proč MyBlueDay přijímá mechanicky poškozené pevné disky k obnově dat, že došlo k jejich fyzickému otřesu. Mnoho našich zákazníků je překvapeno, že pád pevného disku z výšky pouhých 10 cm může vést k vážnému selhání jednotky pevného disku. Vzhledem k tomu, jak odolná jsou jiná elektronická zařízení, například mobilní telefony a fotoaparáty, mají lidé tendenci se domnívat, že jejich notebook nebo přenosný, externí pevný disk vydrží podobnou míru opotřebení a obdobné zacházení. Bohužel tomu tak není. Níže je uveden přehled typických mechanických poruch, se kterými se u pevných disků HDD setkáváme.

Mechanické závady pevných disků HDD
Chcete vědět více? Další informace naleznete na stránce "Jak funguje pevný disk HDD?"

Selhání čtecí / zapisovací hlavy

Ve většině případů, kdy dojde k poruše čtecích a zapisovacích hlav, se pevný disk roztočí a poté vydá opakovaný zvuk cvakání. Někdy se tomu říká "kliknutí smrti" (‘click of death‘.) . U pevných disků od roku 2007 je obecně zvuk cvakání mnohem tišší a některé modely jednotek pevných disků se po několika sekundách přestávají točit, pokud se harddisk nepodařilo inicializovat.

Čtecí a zapisovací hlavy se při běžném provozu obvykle pohybují ve vzdálenosti 10 až 100 nanometrů nad povrchem plotny disku. Kdyby byla čtecí a zapisovací hlava velká jako letadlo Jumbo Jet, vznesla by se 1,5 mm nad zem. Z tohoto měřítka si lze představit, že jakýkoli fyzický otřes nebo znečištění pevného disku pravděpodobně ovlivní běžný provoz hlav a disku jako takového.

Poškozené čtecí hlavy disku. Tento cvakavý zvuk se ozývá v případě, když se rameno aktuátoru nepřetržitě resetuje. Důvodem je poškození čtecích /zapisovacích hlav disku. Zvukové projevy fyzicky poškozených disků mohou být poměrně různorodé, ale vždy jde o nepatřičný, pro disk atypický zvuk.

Pro obnovu dat při poškození čtecích a zapisovacích hlav disku je nutné vyměnit sestavu hlav porouchaného pevného disku za funkční dárcovskou s nutností doprogramovat patřičnou elektroniku obsahující např. části firmware.

Zadřený motor a ložisko pevného disku

Typickými příznaky zadřeného motoru je, že se plotny neroztočí a z jednotky pevného disku se ozve tiché bzučení, klepání nebo pípání.

V případě pevných disků Seagate dochází  po fyzickém nárazu velmi často k zadření ložiska motoru. A to do té míry, že byly vyvinuty specializované nástroje právě pro řešení zadření ložisek motorů těchto konkrétních řad pevných disků. Pokud však probíhá obnova dat z disku Western Digital, pak se podobný jev, kdy se motor jeví jako zadřený, zpravidla netýká ložiska, nýbrž jevu zvaného "stiction" neboli statické tření. Toto tření je nutné překonat, aby byl umožněn relativní pohyb disku. U pevných disků dochází k tomuto jevu při kontaktu velmi hladkých objektů, datové plotny a čtecí hlavy HDD. Výsledkem tohoto kontaktu je to, že se mohou vzájemně zaseknout a bránit motoru v roztočení do provozních otáček. K odstranění hlav z povrchu plotny je nutné použít speciálně navržené nástroje tak, aby nedošlo k fyzickému poškození povrchu plotny disku, které by vedlo ke ztrátě dat. Často je také nutné vyměnit kompletní sestavu čtecích hlav hlav, protože během takového kontaktu došlo k poškození čtecích a zapisovacích hlav.

U pevných disků Samsung a Western Digital občas dochází k zadření ložiska motoru harddisku. U pevných disků těchto výrobců je nutné provést výměnu plotny za dárcovský motor. Tato procedura  je u moderních pevných disků poměrně obtížná a proto je to vždy poslední možnost v procesu obnovy dat.

Porucha předzesilovače čtecích hlav pevného disku

Předzesilovač  je čip, který ovládá čtecí a zapisovací hlavy a zesiluje signály do nich vcházející a z nich vycházející. Signály generované čtecími a zapisovacími hlavami jsou velmi slabé, a proto je tato součástka zcela nebytná. Předzesilovače čtecích hlav disku neodolají statickým výbojům, proto je vždy nutné přijmout bezpečnostní opatření při jakékoli ruční práci nebo opravě s touto komponentou souvsející. Poruchy předzesilovačů jsou nicméně u moderních pevných disků méně časté ve srovnání s pevnými disky vyrobenými před rokem 2005. Nicméně jsme v MyBlueDay obdrželi několik 2TB pevných disků Western Digital s poruchou předzesilovače - zdá se tedy, že existují konkrétní modely, který májí vysokou míru poruchovosti. Jinak je selhání předzesilovače obvykle důsledkem špatného přepětí, které poškodilo desku plošných spojů PCB.

Poškození povrchu datové plotny disku

Stručně řečeno, poškození ploten pevného disku je nepříjemná zpráva. Na plotnách pevného disku jsou uložena vaše data, takže jejich trvalé poškození znamená nenávratnou ztrátu dat. Žádná současná technologie obnovy dat nedokáže ztracený materiál obnovit.

Nejčastější příčinou poškození ploten je poškození hlav disku. Hlavy čtou a zapisují data, pracují v blízkosti ploten, ale ne na plotnách; nikdy se nemají dotýkat. Pokud se dotknou, mohou poškrábat (au) zmagnetizovaný materiál.

Lze tedy obnovit data z poškozených ploten pevného disku? Základem je, že pokud dojde k poškození magnetického materiálu, dojde i k poškození dat (pokud jsou na daném místě fyzicky uložena). To bohužel nelze žádným způsobem obejít.

Máme však dobrou zprávu. Většina pevných disků není poškozena tak vážně, aby byla obnova dat z poškozené plotny zcela nemožná. Většina z nich nemá téměř žádné poškození a hlavy se ne vždy dotýkají oblastí pro ukládání dat.

Výzvy při opravách pevných disků

Při obnově dat z pevných disků s mechanickými poruchami existuje řada problémů. Prvním z nich je správná diagnostika závady pevného disku a následné nalezení potřebného a správného dárcovského dílu. Obtížnost nalezení dárcovských dílů se může výrazně lišit v závislosti na stáří, výrobci a modelu pevného disku. V MyBlueDay máme pro tento účel velké zásoby dárcovských dílů, ale často je nutné dárcovské díly objednat ke konkrétní zakázce. Náklady na tyto dárcovské díly zahrnujeme do každé předložené cenové nabídky.

Profesionální obnova dat je velmi choulostivá a vyžaduje specializované a nákladné vybavení. Takové vybavení je ovšem nutné precizně ovládat a vzhledem k neustálemu technologickému vývoji v oblasti datových úložišť je podstaným krokem k úspěšně zvládnuté práci na záchraně dat permanentní vzdělávání.

Přes veškeré možnosti, technické vybavení a vysoce odborné zkušenosti  je naprostým faktem, že v některých případech nelze data obnovit. Obvykle se jedná o fyzické poškození povrchu plotny po nárazu, dotyku čtecí hlavy disku. Při otevření pevného disku za účelem kontroly se zkontroluje horní povrch plotny, zda není fyzicky poškozený, a zkontroluje se, zda odlitek sestavy pevného disku není znečištěný, což je typický indikátor poškození datové plotny. Pokud se na povrchu plotny objeví známky fyzického poškození, nebudeme dále pokračovat. V opačném případě se použijí dárcovské díly, které nahradí poškozené komponenty vadného disku a uděláme vše pro úspěšnou obnovu dat.

Práce na opravě pevného disku a obnova dat z něj
Práce na pevném disku s mechanickou závadou vyžaduje přesné nástroje a velmi jemnou ruku. Vyžaduje také vhodné čisté prostředí. Veškeré práce probíhají v čistém prostoru třídy 100 nebo ve vhodné laminární skříni. V obou případech můžeme pracovat v prostředí bez kontaminace. 

Pevný disk byste v žádném případě neměli otevírat tak, abyste odhalili vlastní datové plotny

Podle našich zkušeností je téměř 80% pevných disků, které byly otevřeny před příchodem do MyBlueDay, neopravitelných v důsledku nesprávného zacházení nebo kontaminace.

Bohužel, pokud obdržíme pevný disk, který byl již fyzicky otevřený, můžeme účtovat nevratný poplatek. Toto je jediný případ, kdy v MyBlueDay účtujeme  poplatek předem.V dalších případech  je veškerá prováděná práce založena na principu "bez obnovy dat - bez poplatku".