Záchrana a obnova dat z disku

MyBlueDay je průkopníkem v oblasti obnova dat z pevného disku pomocí nejmodernějších nástrojů, inovativních technik a certifikovaných zařízení. Od roku 2004 naši technici zachraňují data z poškozených pevných disků, ze všech operačních systémů, souborových systémů, rozhraní a výrobců a to s více než 90% úspěšností . Samozřejmostí je politika neúspěšná obnova = žádná platba.

Záchrana a obnova dat z disku

Lze zachránit a obnovit data z poškozeného disku? V naprosté většině případů ano!

Našim zákazníkům nabízíme komplexní bezplatnou diagnostiku poškozeného disku včetně pro nás závazné cenové nabídky. Nikdy neúčtujeme žádné poplatky za obnovu dat, pokud se nám nepodaří úspěšně obnovit požadované soubory a zajistit jejich funkčnost. V MyBlueDay! můžeme obnovit data z disku použitého v počítači, notebooku, dále z HDD použitém v externím disku nebo například NAS síťovém úložišti. Naší specializací je obnova dat z disků u širokého spektra logických a elektro / mechanických závad s velmi vysokou úspěšností zásahu.

Chcete vědět více: jaká je nejčastější a typická závada pevného disku HDD

K poškození pevného disku a ke ztrátě dat dochází nejčastěji z následujících důvodů

Environmentální
Uživatelské chyby

Kolik stojí obnova dat z disku u různých typů závad?

Popis závady Orientační cena
Softwarová ztráta dat - naformátování, smazaná data. přeinstalace systému od 3.000,-
Poškozená externí elektronika podle typu PCB  od 3.000,-
Vadné sektory podle denzity a kapacity disku od 5.000,-
Poškození čtecí hlavy dle typu disku a konstrukce od 9.000,-
Zadřené ložisko podle typu disku (počet čtecích hlav + počet ploten) od 9.000,-
Kombinované závady disku obvykle vadné hlavy + poškozené povrchy (dle povahy závady a typu disku) od 13.000,-
Přesné a konečné ceny jsou stanoveny po provedené vstupní diagnostice zařízeni. Více na cena za obnovu dat

Potřebuji obnovit data z pevného disku HDD

Proč využít služeb MyBlueDay v případě, že potřebujete  obnovit data z disku HDD

Existuje několik důvodů, proč jsme v MyBlueDay často schopni uspět tam, kde ostatní selhávají. Obnova dat z disku zdaleka není exaktní věda.  Tradiční postupy a logika oprav počítačů pomocí běžně dostupného software na obnovu dat předpokládá funkční hardware.  Při poškození pevného disku nejsou běžné počítačové systémy schopny s vadným nebo nekorektně pracujícím hardwarem spolehlivě pracovat.  Proto počítačové obchody nebo PC servisy, které se zabývají obnovou dat pouze pomocí softwaru, nejsou schopny úspěšně obnovit data.

V MyBlueDay se řídíme následujícím čtyřfázovým plánem obnovy dat z disku:

fáze obnovy dat z HDD: hodnocení & diagnostika disku

Toto je velmi důležitá a často nejméně oceňovaná část procesu záchrany dat z disku.  Bohužel se až příliš často stává, že počítačoví technici, kteří nejsou dostatečně informováni či vzdělání v tomto specifickém oboru, stráví hodiny spouštěním libovolného programu na obnovu dat na pevný disk, který je mechanicky poškozený.  Toto marné úsilí je jednou z hlavních příčin toho, že se data na takto poškozeném disku stanou trvale neobnovitelnými dokonce v plně vybaveném profesionálním prostředí.  Faktem je, že bezpečná a spolehlivá diagnostika disku vyžaduje specializované vybavení (např.  PC-3000) a techniky, kteří mají dostatek zkušeností s řešením takových stavů .

U pevného disku, který cvaká, klepe, pípá, netočí se nebo má jiné zjevné atypické symptomy, by měla být první na řadě kontrola HDD v čisté místnosti.  V mnoha případech může totiž pouhé zapnutí harddisku způsobit trvalou ztrátu dat.  Dokud nebude provedena kontrola v čistých prostorách, neměl by být disk vůbec připojen.  Než tedy vůbec komukoliv svěříte váš mechanicky poškozený pevný disk, ujistěte se, že má k dispozici čistou komoru a vhodné diagnostické zařízení, například PC-3000 nebo.

fáze  záchrany dat z pevného disku: oprava

Nejedná se o opravu disku, která by měla sloužit k opravě zařízení pro jeho budoucí provoz.  Jde spíše o opravu vadného disku do dočasného funkčního stavu, kdy je dostatečně stabilní pro bezpečné získání dat na něm uložených.  Často se nás ptáte, proč musíme HDD "opravit", když chceme pouze získat zpět data.  Jednoduchá odpověď zní, že neexistuje zařízení, které by bylo univerzální čtečkou ploten.  Ačkoli mohou plotny pevného disku vypadat podobně jako optická média, typu CD nebo DVD, jsou plotny harddisku ve skutečnosti mnohem složitější ve způsobu ukládání dat.  Každá značka harddisku, model, sub-model, a dokonce i každý jednotlivý pevný disk zapisuje data zcela jedinečným způsobem.  Proto je jedinou metodou obnovy dat z poškozeného pevného disku jeho skutečná, i když dočasná oprava.

Tyto dočasné opravy směřující k bezpečné záchraně dat z harddisku zahrnují například následující procedury:

 • oprava / výměna desky plošných spojů PCB, externí elektroniky
 • výměna čtecích / zapisovacích hlav (vyžaduje čistou místnost)
 • operace odlepení zadřených ložisek HDD
 • opravy / úpravy firmwaru
 • přenos ploten na nový HDA

fáze obnovy pevného disku: Extrakce dat

Přestože je nyní pevný disk opraven, nelze jej jen tak připojit k počítači a zkopírovat data, jak byste možná očekávali.  Ve většině případů jsou opravené pevné disky velmi nestabilní a nevyhnutelně opět selžou.  K bezpečnému extrahování všech dat po opravě je tedy zapotřebí specializované vybavení.  Toto vybavení vždy zahrnuje kombinaci hardwaru a softwaru, která řídí každou část procesu čtení dat.  Obvykle se používají složité algoritmy, které se soustředí na čtení pouze nepoškozených částí povrchu ploten disku a teprve poté přejdou na poškozená místa.  Tím je zajištěno, že většina dat bude ve většině případů získána dříve, než dojde k definitivnímu selhání hardwaru.

fáze záchrany dat z harddisku : Logická obnova

Po načtení dat z disku na úrovni sektorů je třeba opravit je do podoby, aby byla pro zákazníka použitelná.  Při selhání pevného disku dochází běžně k poškození klíčových částí souborového systému.  Toto poškození může způsobit, že soubory a složky zmizí, nebo, že operační systém nerozpozná celou jednotku.

V tomto okamžiku se pomocí softwaru pro obnovu dat v kombinaci s některými odbornými ručními opravami obnoví / opraví systém souborů.  Často se to řeší spuštěním softwarové analýzy všech zbývajících struktur souborového systému a sestavením stromu souborů (adresářové struktury).  Dále se provádí skenování tak, aby se našla data, která mohla být ztracena ze záznamů v tabulce souborů (např. MFT), jež nebylo možné přečíst z původního poškozeného disku.  Jednotlivé soubory a struktura složek se poté zkopírují na náhradní cílové úložiště, které je vráceno zákazníkovi.

Pomocí tohoto čtyřfázového systému se nám podařilo obnovit desítky případů, kdy bylo uživatelům řečeno, že obnova z disku je nemožná.

Existují dva typy poškození disku: softwarové vs. hardwarové

Softwarové příčiny ztráty dat na pevných discích

Na rozdíl od hardwarových závad způsobených fyzickým poškozením nebo selháním součástí pevného disku, může ke ztrátě dat docházet i v důsledku softwarových problémů či chyb ze strany uživatele. I když v takovém případě disk zůstává fyzicky neporušený, neznamená to, že obnovení smazaných nebo částečně přepsaných dat je snadnou záležitostí.

Příčiny softwarové ztráty dat:

 • Nechtěné smazání souborů nebo složek
 • Formátování disku nebo přeformátování oddílu
 • Poškozený souborový systém
 • Napadení počítačovými viry či malwarem
 • Zobrazení neplatných znaků v názvech souborů
 • Chybná aktualizace operačního systému
 • Neočekávané vynucené restartování systému

Smazaná data

Jedno z nejčastějších a zároveň nejzávažnějších selhání, které může vést k dočasné nebo trvalé ztrátě souborů. Smazané soubory ve skutečnosti zůstávají na disku, dokud nejsou přepsány novými daty. Rychlá reakce zcela zásadně zvyšuje šance na obnovení.

Formátování disku

Naformátování příslušného oddílu nebo celého disku efektivně odstraní všechny existující soubory a složky. Přestože formátování fyzicky data nepřepíše, může být u některých souborových systémů obtížné jejich získání zpět konvenčními způsoby.

Poškozený souborový systém

Souborové systémy jako NTFS, FAT, HFS+ apod. uchovávají informace o alokaci souborů na disku. Při narušení integrity souborového systému může dojít k chybnému zobrazení adresářové struktury, nečitelnosti souborů i celkové ztrátě přístupu k disku.

Viry a malware

Různé typy škodlivých kódů mohou soubory úmyslně měnit, přesouvat nebo mazat. Pokročilejší kódy dokážou dešifrovat šifrované soubory nebo obcházet zabezpečení pro utajení identity uživatele.

Aktualizace operačního systému

Instalace aktualizací operačního systému je běžnou nutností. Bohužel ne zcela vyjímečně dochází k situacím, kdy aktualizace způsobí nekompatibilitu a poruchu integrity systémových souborů s následnou nedostupností souborů.

Možnosti záchrany dat při softwarové ztrátě dat. Podle příčiny a rozsahu ztráty dat je vhodné zvolit odpovídající metodu obnovení souborů:

 • Obnovení ze zálohy - pravidelné zálohování chrání před vážnými ztrátami
 • Využití dočasných souborů - operační systémy vytváří dočasné zálohy dat i systému
 • Aplikace na záchranu dat - specializované nástroje pro obnovení smazaných dat
 • Služby specializovaných laboratoří - vysoce odborný přístup pro kritické případy

Nejlepší možností je samozřejmě preventivní pravidelné zálohování dat. Pokud už ale k potenciální ztrátě dat dojde, nezbývá než se pokusit obnovit je co možná nejrychleji za pomoci vhodných řešení. Čím déle s diskem na kterém ke ztrátě dat došlo pracujete, tím větší riziko nevratné ztráty.

Laické rozpoznání hardwarového poškození disku

Pevné disky jsou precizní zařízení, která kombinují přesnou mechaniku s elektronikou a magnetickými médii. I drobné poškození může vést k selhání a ztrátě dat. Pokud máte podezření, že Váš disk mohl být poškozen, je důležité správně identifikovat příčinu problému. Na základě toho pak můžete zvolit vhodný postup pro záchranu dat.

Příznaky elektromechanického poškození

 • Disk vůbec nefunguje, není rozpoznán v systému
 • Disk se ozývá neobvyklými zvuky (cvakání, skřípání, vrzání apod.)
 • Disk se po chvíli provozu "zasekne" nebo odpojí od počítače
 • Disk není schopen načíst data nebo je načítá jen částečně
 • Disk vykazuje neobvyklé prodlevy a velice pomalý přístup k datům
 • Systém hlásí problémy s hardwarovými komponentami disku (S.M.A.R.T.)

Tyto příznaky mohou signalizovat různé druhy poškození, a to jak elektronické, tak mechanické části pevného disku.

Mechanické poškození pevného disku HDD

Mechanická část pevného disku sestává z velmi přesných komponent - rotujících kovových datových ploten s nanesenou magnetickou vrstvou, ramínek s čtecími/zapisovacími hlavičkami (r/w hlavy) a mechanismu pro jejich přesné polohování. Dále se jedná o fluidní (kapalinové) ložisko disku. Jakákoliv deformace nebo chybný chod vždy brání správné funkci pevného disku.

Nejčastější mechanické poškození HDD:

 • Náraz nebo pád disku - poškození čtecích hlav
 • Přehřátí (deformace nebo zadření pohyblivých součástí) disku
 • Otřes nebo neočekávané vypnutí - zadření ložiska HDD
 • Vniknutí nečistot - zablokování ramen s čtecími hlavami
 • Pád, otřes výpadek napájení - poškození magnetického povrchu datové plotny
 • Únava materiálu - libovolné mechanické poškození interní části disku

Při mechanickém poškození se disk často ozývá (ale není to pravidlem) cvakáním, skřípáním, pípáním nebo jiným zvukem indikujícím chybný chod disku. V některých případech lze načíst adresářovou strukturu, při pokusu o otevření souboru ale obvykle dochází k zatuhnutí a a odpojení disku. Pokud je jakékoliv nestandardní chování harddisku důsledkem pádu nebo otřesu (i drobného), bude se vždy jedna projev mechanického poškození disku.

Pokud pevný disk vydává jeden z níže uvedených snadno rozpoznatelných atypických zvuků je naprosto zřejmé, že je disk hardwarově poškozený. V případě, že nemáte zálohovaná data a to jsou pro vás důležitá je třeba jej okamžitě vypnout a kontaktovat profesionální společnost pro obnovu dat, aby nedošlo ke  zhoršování stavu k definitivní ztrátě dat.

Utržené hlavy harddisku. Toto cvakání a bzučení znamená poškození čtecí/zapisovací hlavy (hlav) pevného disku, která se snaží načítat data uložená na plotně (plotnách) disku.
Zadřený motor harddisku. Bzučivý nebo drnčivý zvuk vycházející ze pevného disku může znamenat zaseknutý nebo poškozený motor harddisku.
Odřené plotny pevného disku. Toto velmi nepříjemné "kvílení" obvykle signalizuje škrábance na plotnách disku, které brání čtecím/zapisovacím hlavám ve zpracování uložených dat.
Vadné hlavy pevného disku. Tento cvakavý zvuk se ozývá v případě, když se rameno aktuátoru nepřetržitě resetuje. Důvodem je poškození čtecích /zapisovacích hlav disku.
Klepání hlav disku. Tento cyklický "cvakavý zvuk" pevného disku zpravidla opět signalizuje problémy s pohybem čtecích hlav. Typicky v kombinaci s poškozeným povrchem datové plotny.

Elektronické poškození harddisku HDD

Elektronická část pevného disku zajišťuje řízení jeho mechanických operací a spravuje komunikaci pro přenos dat mezi diskem a počítačovým systémem. I drobná závada elektorniky disku může způsobit nestabilitu nebo úplnou nedostupnost disku a ztrátu dat.

Typickým elektronickým selháním je:

 • Porucha řadicích obvodů pro pozicování hlav
 • Selhání obvodů pro řízení motorů vřetena a ramen
 • Chyba v kanálech pro přenos dat
 • Selhání desky řadiče nebo rozhraní disku
 • Poškození po přepětí nebo elektrostatickém výboji

Při elektronických problémech se disk buď vůbec neobjeví v systému, je zcela netečný ("mrtvý"), nebo vykazuje časté výpadky a chybová hlášení. Přístup k datům může být omezený nebo žádný.

Pokud jste zaznamenali některé z výše uvedených příznaků, je velmi pravděpodobné, že se jedná o hardwarovou závadu vašeho pevného disku. V takovém případě je jediným správným postupem svěřit disk do rukou profesionálů se zkušenostmi v oblasti záchrany dat z poškozených disků. V MyBlueDay disponujeme nejen špičkovým vybavením a čistými prostory nutnými pro bezpečnou manipulaci, ale především dlouholetými zkušenostmi. Jakýkoliv pokus o "opravu disku" svépomocí naopak riziko definitivní ztráty dat zásadně zvyšuje.

Doufáme, že Ván tento návod pomůže identifikovat možnou hardwarovou vadu Vašeho disku. Pokud ano, můžete přijmout to nejvhodnější rozhodnutí, zda disk poslat do odborného servisu zabývající se obnovou dat nebo se pokusit obnovit data z dostupných záloh.

Platí, že pevné disky, které se projevují obdobnou nepříjemnou akustikou je nutné považovat za vážně poškozené. To ovšem v žádném případě neznamená, že jsou data na nich uložená definitivně ztracená. Avšak v případě, že má mít obnova dat z disku s mechanickým poškozením rozumnou šanci na úspěch, je třeba postupovat uvážlivě a podle daných pravidel. Jak postupovat pokud mám poškozený pevný disk a potřebuji zachránit data?