HDD Host Protected Area (HPA)

Pevné disky podporující standard ATA/ATAPI-4 umožňují omezit počet přístupných sektorů. Tato možnost dostala název HPA a byla určena pro vytvoření chráněné datové oblasti dostupné pouze operačnímu systému.

HDD Host Protected Area (HPA)

Definovaná oblast HPA (Host Protected Area) je vyhrazená oblast na jednotce pevného disku (HDD). Byla navržena k ukládání  informací takovým způsobem, aby je nebylo možné snadno upravit, změnit nebo k nim získat přístup uživatel, systém BIOS nebo operační systém. Tato oblast může obsahovat informace od utilit pevného disku, přes diagnostické nástroje až po zaváděcí sektor. Další skrytou oblastí na mnoha dnešních pevných discích je konfigurace zařízení.

Funkce Device Configuration Overlay (DCO), která byla poprvé zavedena ve standardu ATA-6, "umožňuje výrobcům systémů zakoupit pevné disky od různých výrobců s potenciálně různými velikostmi a poté nakonfigurovat všechny pevné disky tak, aby měly stejný počet sektorů (LBA). Příkladem může být použití DCO k tomu, aby se 80gigabajtový HDD jevil (operačnímu systému) i systému BIOS jako 60gigabajtový. Vzhledem k možnosti umístit  do těchto skrytých oblastí libovolná data, jedná se o poměrně problematickou oblast pro vyšetřovatele zabývající se forenzní analýzou počítačových systémů.  Dalším problémem pro forenzní vyšetřovatele je zobrazování HDD, na kterém je umístěn HPA a/nebo DCO. Zatímco někteří HDD dodavatelé tvrdí, že jejich proprietární nástroje jsou schopny správně detekovat i zobrazit HPA, jiní o zpracování DCO buď mlčí, nebo uvádějí, že je to mimo možnosti jejich nástrojů.

V MyBlueDay provádíme mimo standardních procedur obnovy dat vysoce specializované forenzní analýzy paměťových zařízení za účelem dohledávaní specifických informací jak pro státní tak soukromý sektor.

Vzhledem k tajnůstkářské povaze většiny výrobců pevných disků se může stát, že HPA a DCO nebudou na diskové jednotce standardními nástroji vůbec rozpoznány.