Záchrana a obnova dat z externího disku

Externí pevné disky (HDD) se používají jako sekundární forma úložiště a spolehlivá metoda zálohování. Přenosné a snadno použitelné externí pevné disky se obvykle skládají ze standardního 2,5" nebo 3,5" pevného disku v jednoduchém krytu s externím portem, který se připojuje k počítači nebo jiným zařízením, nejčastěji prostřednictvím rozhraní USB. Obnova dat ze externího disku je aktuálně u MyBlueDay nejčastějším typem zásahu.

Záchrana a obnova dat z externího disku

Rozdíl mezi interním diskem a externím pevným diskem

Na rozdíl od běžných pevných disků (HDD) nebo SSD se externí pevné disky připojují k počítači prostřednictvím rozhraní USB.

Jejich přenosná povaha usnadňuje jejich používání a je vhodná pro přenášení dat mezi počítači, avšak také vytváří velké riziko ztráty dat v důsledku neustálého připojování a odpojování k různým zařízením a pádu nebo hrubého zacházení.  Externí disky často používají šifrování k ochraně dat, která jsou na nich uložena.V MyBlueDay máme samosebou k dispozici nástroje, které pomáhají obnovit data z i těchto speciálních disků.

Potřebuji obnovit data z externího disku

Z jakých typů externích disků provádíme obnovu dat

Záchranu dat na externím disku provádíme u zařízení o velikosti portable 2.5" (disk je připojen k počítači jedním kabelem, kterým probíhá datový přenos i napájení) a desktop 3.5" (disk je k počítači připojený USB kabelem, napájený je však přes vlastní zdroj ze sítě 220V) s rozhraním USB, FireWire, Thunderbolt. Nejčastěji provádíme obnovu dat z externích disků firem Western Digital, Seagate, Toshiba, Adata, Transcend, Lacie, Samsung a G-Technology

K poškození externího disku a ke ztrátě dat dochází nejčastěji z následujících důvodů

Environmentální
  • poškození pádem
  • zlomený USB port
  • přehřívaní
  • promáčknutí krytu
Uživatelské chyby

Je možné zachránit a obnovit data z mého vadného externího disku? V naprosté většině případů ano!

Našim zákazníkům nabízíme komplexní bezplatnou diagnostickou zprávu včetně pro nás závazné cenové nabídky. Nikdy neúčtujeme žádné poplatky za obnovu dat, pokud se nám nepodaří úspěšně obnovit požadovaná dat a zajistit jejich funkčnost.

Proč využít služeb MyBlueDay v případě, že potřebujete obnovit data z externího disku?

Existuje několik důvodů, proč jsme v MyBlueDay schopni uspět tam, kde ostatní selhávají. Obnova dat z externího disku zdaleka není exaktní věda. Tradiční postupy a logika oprav počítačů pomocí běžně dostupného software pro obnovu dat předpokládá funkční hardware. Při poruše pevného disku nejsou běžné počítačové systémy schopny s poškozeným nebo nekorektně pracujícím hardwarem spolehlivě pracovat. Proto počítačové obchody nebo pracovnící IT podpory, kteří se zabývají obnovou dat pouze pomocí softwaru, nejsou schopny úspěšně obnovit data.

V MyBlueDay se řídíme následujícím čtyřfázovým plánem obnovy dat z externího disku:

fáze obnovy dat z externího HDD: hodnocení & diagnostika

Toto je pravděpodobně nejdůležitější a často nejméně oceňovaná část procesu záchrany dat na externím disku. Bohužel se až příliš často stává, že počítačoví technici, kteří nejsou dostatečně informováni či vzdělání v tomto specifickém oboru, stráví hodiny spouštěním libovolného softwaru na obnovu dat na externí disk, který je mechanicky poškozený. Toto úsilí je jednou z hlavních příčin toho, že se data stanou trvale neobnovitelnými. Faktem je, že bezpečná a spolehlivá diagnostika externího disku vyžaduje specializované vybavení (např. PC-3000) a techniky, kteří mají dostatek zkušeností s řešením takových stavů .

U externího disku, který cvaká, klepe, pípá, netočí se nebo má jiné zjevné atypické symptomy, by měla být první na řadě kontrola disku v čisté místnosti. V mnoha případech může totiž pouhé zapnutí harddisku způsobit trvalou ztrátu dat. Dokud nebude provedena kontrola v čistých prostorách, neměl by být disk vůbec připojen. Než tedy vůbec komukoliv svěříte váš poškozený externí disk, ujistěte se, že má k dispozici čistý prostor a vhodné diagnostické zařízení, například PC-3000.

fáze záchrany dat z usb disku: Oprava

Nejedná se o opravu externího disku, která by měla sloužit k opravě zařízení pro jeho budoucí provoz. Jde spíše o opravu vadného hardwaru do dočasného funkčního stavu, kdy je dostatečně stabilní pro bezpečné získání dat na něm uložených. Často se nás ptáte, proč musíme HDD "opravit", když chceme pouze získat zpět data. Jednoduchá odpověď zní, že neexistuje zařízení, které by bylo univerzální čtečkou ploten. Ačkoli mohou plotny disku vypadat podobně jako optická média, typu CD nebo DVD, jsou plotny harddisku ve skutečnosti mnohem složitější ve způsobu ukládání dat. Každá značka harddisku, model, sub-model, a dokonce i každý jednotlivý pevný disk zapisuje data zcela jedinečným způsobem. Proto je jedinou metodou obnovy dat z poškozeného externího disku jeho skutečná, i když dočasná oprava.

Tyto dočasné opravy směřující k bezpečné záchraně dat z externího disku zahrnují například následující procedury:

  • oprava / výměna desky plošných spojů PCB, externí elektroniky
  • výměna čtecích / zapisovacích hlav (vyžaduje čistou místnost)
  • operace odlepení zadřených ložisek HDD
  • opravy / úpravy firmwaru
  • přenos ploten na nový HDA

fáze obnovy exteního disku: Extrakce dat

Přestože je nyní externí disk opravený, nelze jej jen tak připojit k počítači a zkopírovat data, jak byste možná očekávali. Ve většině případů jsou opravené pevné disky velmi nestabilní a nevyhnutelně opět selžou. K bezpečnému extrahování všech dat po opravě je tedy zapotřebí specializované vybavení. Toto vybavení vždy zahrnuje kombinaci hardwaru a softwaru, která řídí každou část procesu čtení dat. Obvykle se používají složité algoritmy, které se soustředí na čtení pouze nepoškozených částí povrchu ploten disku a teprve poté přejdou na poškozená místa. Tím je zajištěno, že většina dat bude ve většině případů získána dříve, než dojde k definitivnímu selhání hardwaru.

fáze záchrany dat z externího harddisku : Logická obnova

Po načtení dat z externího disku na úrovni sektorů je třeba opravit je do podoby, aby byla pro zákazníka použitelná. Při selhání pevného disku dochází běžně k poškození klíčových částí souborového systému. Toto poškození může způsobit, že soubory a složky zmizí, nebo, že operační systém nerozpozná celou jednotku.

V tomto okamžiku se pomocí softwaru pro obnovu dat v kombinaci s některými odbornými ručními opravami obnoví / opraví systém souborů. Často se to řeší spuštěním softwarové analýzy všech zbývajících struktur souborového systému a sestavením stromu souborů (adrresářové struktury). Dále se provádí skenování tak, aby se našla data, která mohla být ztracena ze záznamů v tabulce souborů (např.MFT), jež nebylo možné přečíst z původního poškozeného disku. Jednotlivé soubory a struktura složek se poté zkopírují na náhradní cílovoé úložiště, které je vráceno zákazníkovi.

Pomocí tohoto čtyřfázového systému se nám podařilo obnovit desítky případů, kdy bylo uživatelům řečeno, že obnova z externího disku je nemožná.