Fragmentace dat

Fragmentace souborů je jev, při kterém jsou soubory na pevném disku rozděleny do více částí (fragmentů) a uloženy na různých místech disku místo toho, aby byly uloženy jako souvislé celky. Tento proces nastává přirozeně, když uživatelé vytvářejí, upravují a mažou soubory na disku. Fragmentace může vést ke snížení výkonu pevného disku, protože čtecí a zapisovací hlava musí hledat fragmenty souborů na různých místech. Údržba disku, jako je defragmentace, může pomoci redukovat fragmentaci a zlepšit celkový výkon disku.

Fragmentace dat

Optimalizace velikosti alokační jednotky

Tento on-line nástroj vám umožní simulovat důsledky jednotlivých nastavení velikosti alokační jednotky během formátování disku v prostředí Windows, Linux nebo MacOS. Upozorňujeme, že mezní nastavení mohou být pro vaše PC/Mac výpočetně náročná a mohou vést k "zamrznutí" okna prohlížeče Ideální je vyhnout se nastavení celkové velikosti dat větší než 100MB.
*) výběr většího objemu zapsaných dat soubory o malé velkosti může být výpočetně náročný

Co je to fragmentace souborů a jaký má vztah s obnovou dat

Jak jsme zmínili, fragmentace souborů na disku je jev, při kterém jsou soubory na pevném disku rozděleny do více částí (fragmentů) a uloženy na různých místech disku namísto toho, aby byly uloženy jako souvislé celky. Tento proces nastává přirozeně v průběhu času, když uživatelé vytvářejí, upravují a mažou soubory. Když se místo na disku uvolňuje a opětovně využívá, nově uložená data mohou být rozptýlena po celém disku, což způsobuje fragmentaci.

Vztah mezi fragmentací a obnovou dat spočívá v tom, že souborová  fragmentace může ztížit a zpomalit celkový proces obnovy dat jak v případě fyzického selhání disku tak v případě ztráty dat způsobených logickým důvodem. Typickým případem je obnova smazaných dat. Pokud jsou data na disku silně fragmentovaná, může být obtížnější je obnovit v původním stavu, protože jednotlivé fragmenty souborů musí být identifikovány, seskupeny a následně spojeny dohromady, aby bylo možné obnovit kompletní soubory.

Fragmentace může také zhoršit účinnost nástrojů pro obnovu dat, protože musí prohledávat celý disk mnohem intenzivněji a prověřovat více fragmentů, což logicky zvyšuje čas potřebný pro obnovu dat. Navíc fragmentovaná data mohou ztížit úspěšnou obnovu souborů v případě fyzického poškození disku, protože jednotlivé fragmenty mohou být uloženy na různých částech disku, které mohou být poškozeny.

Z tohoto důvodu je důležité pravidelně provádět údržbu disku, aby se minimalizovala úroveň fragmentace a zvýšila šance na úspěšnou obnovu dat v případě potřeby. Údržba disku zahrnuje pravidelnou defragmentaci (zejména u HDD) a optimalizaci systému, která zajistí, že soubory budou udržovány co nejvíce souvisle a usnadní tak přístup k nim a jejich obnovu.

Jaký má vliv fragmentace souborů a typ souborového systému na průběh obnovy dat 

Typ použitého  souborového systému má na fragmentaci souborů poměrně značný vliv. Různé souborové systémy využívají různé algoritmy pro ukládání souborů, což může ovlivnit jak míru fragmentace tak úspěšnost obnovy dat.

  • FAT (File Allocation Table) a exFAT (Extended File Allocation Table) jsou starší a jednodušší souborové systémy. Jsou náchylnější k fragmentaci, protože nemají efektivní algoritmy pro ukládání souborů. Záchrana dat na těchto systémech může být obtížnější, protože fragmenty souborů mohou být uloženy daleko od sebe, což komplikuje proces obnovy.

  • NTFS (New Technology File System) je pokročilý souborový systém používaný ve Windows. Má lepší algoritmy pro alokaci místa na disku, což snižuje míru fragmentace. Navíc NTFS podporuje žurnálování, což zvyšuje šance na úspěšnou obnovu dat.

  • EXT3 a EXT4 (Third and Fourth Extended Filesystems) jsou souborové systémy používané v Linuxu. Mají lepší algoritmy pro alokaci místa na disku a podporují žurnálování souborového systému, což zvyšuje šance na úspěšnou obnovu dat. Fragmentace je na těchto souborových systémech obecně nižší než na FAT/exFAT.

  • HFS (Hierarchical File System) a APFS (Apple File System) jsou souborové systémy používané v macOS. HFS je starší a náchylnější k fragmentaci, zatímco APFS je modernější a efektivnější v boji proti fragmentaci. APFS také podporuje žurnálování a má pokročilé funkce, jako je snímání, což zvyšuje šance na úspěšnou obnovu dat.

Je důležité poznamenat, že úspěšnost obnovy dat obecně závisí na mnoha faktorech, jako je stupeň a charakter poškození disku, rozsah fragmentace a nástroje použité pro obnovu dat. V každém případě platí, pokud jsou data přepsána nebo disk má např. disk silně poškozený povrch datové plotny, obnova může být obtížná nebo v některých případech nemožná, bez ohledu na souborový systém.