Kolik stojí obnova dat - ceny za úspěšnou záchranu dat

Obnova dat je velice specifická a často technologicky náročná činnost, kdy je třeba ke každému řešenému případu přistupovat přísně individuálně s důrazným přihlédnutím ke stavu, typu a modelu nosiče. Proto není možné provést nacenění obnovy dat bez fyzického posouzení zařízení.

Kolik stojí obnova dat - ceny za úspěšnou záchranu dat
Obnova dat je zpoplatněna v případě úspěchu z pohledu zákazníka
Následující přehled popisuje typické nekombinované závady. Ceny za záchranu dat zahrnují proces diagnostiky, vlastní obnovu dat, zazálohování dat na zvolené médium a udržování záložní kopie po dohodnutou dobu. Ceny jsou splatné pouze v případě úspěšné obnovy dat z pohledu zákazníka. V případě neúspěchu není zakázka žádným způsobem zpoplatněna.

Diagnostika poškozeného paměťového zařízení

Bezplatná diagnostika disku (nebo jakéhokoliv jiného média) je vyhotovena nejpozději do dvou pracovních dnů, zpravidla však v den doručení. Tato varianta diagnostické práce je ZDARMA (platí pro veškeré typy nosičů dat). K dispozici je i přednostní "Expresní diagnostika" vyhotovená do cca 3 hodin od doručení nosiče dat (dle typu závady a kapacity nosiče) a tzv. "Zaručená diagnostika" jejíž výsledek obdrží zákazník nejpozději do 24 hodin od doručení.

» Bezplatná diagnostika paměti 0,- Kč do 3 dnů


Softwarová (logická) ztráta dat

Služba obsahuje záchranu dat z média, které není hardwarově poškozené, ale na kterém došlo např. k naformátovaní, nebo na něm byla smazaná data. Dále z nosičů, u nichž byl poškozený souborový systém, případně proběhlo částečné přepsání dat (přeinstalace systému, nafocení nových snímků na zformátovanou kartu atp.). Konečná cena odráží typ použitého souborového systému, typ poškozeného média, typ dat určených k obnově, kapacitu nosiče atp. Upozornění: maximální cena je platná pro souborové systémy FAT / exFAT / NTFS, tj. pro veškeré nosiče standardně použitelné pod Windowstm.

Případové studie: Poškozený souborový systém USB pamětí, nebo paměťových karet jakéhokoliv typu u nejnižších kapacit od 650,-Kč do 2800,-Kč. Softwarové (logické) poškození u pevného disku dle kapacity od 2800,-Kč do 4500,-Kč.

» Nejnižší cena 650,- Kč, maximální cena 5500,- Kč

Záchrana dat z elektronicky poškozeného paměti

V tomto případě probíhá záchrana dat z nosiče, u kterého došlo k poškození elektronické části. Běžně poškozená elektronika harddisku, nebo vadný řadič či paměťový blok na paměťové kartě nebo usb flash disku. Typickým případem je poškození média po přepětí ze sítě (výpadek proudu, bouřka atp.), z usb portu nebo při poškození zdroje počítače.

Případové studie: Poškozená externí nesystémová elektronika pevného disku podle typu od 3500,-Kč do 4500,-Kč. Poškozená externí systémová elektronika (např. eeprom obsahující firmware pevného disku) dle typu od 4500,-Kč do 6500,-Kč. Poškození interní elektroniky harddisku (předzesilovač čtecích hlav disku ap.) dle typu od 8.000,-Kč do 12.000,-Kč. Elektronicky poškozené (vadný řadič) paměťové karty a flash disky, podle počtu paměťových modulů, jejich zpracování (SMA, BGA, CoB) a kapacity od 6000,-. Obnova dat z monolitických čipů je vždy naceněna individuálně.

» Nejnižší cena 2500,- Kč, maximální cena 12.000,- Kč

Mechanické poškození paměti

Do této kategorie patří veškerá mechanická poškození od poškození datového konektoru či konektoru napaječe, přes zadřené ložisko disku a utržené hlavy hdd, až po poškození plotny harddisku. Mezi tento typ závad se řadí i poškození servisní oblasti pevného disku.

Případové studie: Při mechanickém poškození disku záleží na jeho typu a modelu. Odlišné ceny jsou aplikovány na pevné disky s jednou plotnou oproti diskům s několika plotnami. Záleží na celkovém řešení disku a samosebou na povaze vlastní závady. Platí, že u většiny těchto závad je nutné HDD otevírat. Průměrné ceny se u standardních disků s nekombinovanou závadou interní mechaniky pohybují v rozmezí 5000,- až 10.000,- Kč. Při poškození povrchu ploten harddisku se cena odvíjí od kapacity disku, denzity poškození a typu rozhraní pohybuje se od 4000,-Kč do 9000,-Kč

» Nejnižší cena 4000,- Kč, maximální cena 10.000,- Kč

Kombinované HW poškození nosiče dat

Do této kategorie řadíme závady kombinovaného charakteru. Typicky kombinace závad externí elektroniky, interní mechaniky (čtecí / zapisovací hlavy disku), poškození povrchů ploten společně s aditivním rozpadem souborového systému. Jedná se o typické stavy po pádu nebo otřesu pevného disku.

Případové studie: Velmi typické stavy po fyzickém pádu (těžkém otřesu) pevného disku. Masivní výskyt vadných sektorů + poškozený souborový systém od 5.000,- do 12.000,-. Poškozené fluidní ložisko disku, čtecí / zapisovací hlavy disku na plotně, defekty povrchů od 10.000,- do 16.000,-. Poškozené čtecí / zapisovací hlavy disku a poškozený povrch datové plotny od 12.000,- do 19.000,-.

» Nejnižší cena cca 9000,- Kč, maximální cena 19.000,- Kč

Nejrychlejší možnost jak posoudit závažnost průšvihu pro laiky: Poškozený externí disk (nebo jakýkoliv jiný mechanický disk HDD) vydává jakékoliv nestandardní zvuky = VŽDY počítejte se závažnějším stavem

Jistota maximální ceny u kombinovaného  poškození

Maximální cena, které může dosáhnout obnova dat v nejkomplikovanějších případech typicky s kombinovaným mechanickým, elektronickým a softwarovým poškozením je pevně stanovena. Tento cenový strop je platný u:

  • běžných 2.5" i 3.5" (P)ATA/SATA/USB-only interních a externích pevných disků . A jaké pevné disky aktuálně považujeme za technicky standardní? Desktopové 3.5" disky do kapacity 2TB a interní konstrukcí maximálně 2 x plotna + maximálně 4 x čtecí / zapisovací hlava. U 2.5" přenosných disků je to pak kapacita 1TB a konstrukcí maximálně 2 x plotna + maximálně 4 x čtecí / zapisovací hlava
  • pevných disků, které jsou v původním stavu, tj. nebyl u nich proveden invazivní zásah (otevření disku, výměna elektronik ap.)
  • souborových systémů Windows platformy FAT / FAT32 /exFAT / NTFS
  • ostatních souborových systémů, pokud obnova dat nezahrnuje manipulaci s takovým systémem

Případové studie: Typickým případem je poškození externí i interní elektronické části harddisku, nebo poškození čtecích hlav s dodatečným poškozením plotny a poškozeným systémem souborů. U disků s vyšší kapacitou nebo konstrukčně komplikovaných by součtová cena za obnovu dat naše maximum hravě překročila. Ale nepřekročí.

» maximální (konečná) cena u kombinované závady a standardního zařízení 19.000,- Kč